Avalehele
Swedbank P&C Insurance hinnati Eesti parimaks autovaldkonnas tegutsevaks kindlustusseltsiks

Swedbank P&C Insurance hinnati Eesti parimaks autovaldkonnas tegutsevaks kindlustusseltsiks

23.01.2020

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) liikmete seas läbi viidud Emori uuring näitas, et autokindlustusega tegelevatest kindlustusseltsidest hinnatakse kõige kõrgemalt Swedbank P&C Insurance AS teenust.

Swedbank sai „AMTELi parim kindlustuspartner 2019″ auhinna koos selle aunimetuse kasutamisõigusega. Esikolmikusse tulid veel ERGO Insurance SE ja PZU (Lietuvos Draudimas Eesti filiaal).

Swedbank P&C Insurance autokindlustuse suurimateks tugevusteks peetakse autokindlustuse laia kaitset. Seda, et autosid remonditakse kõrgelt hinnatud töökodades ja et kindlustushüvitise maksmisest keeldumisi on vähe. Uuring näitas, et partnerite rahulolu Swedbank P&C Insurance’iga on ühtlaselt kõrge. Sama peegeldavad ka Swedbank P&C Insurance AS’i klientide poolt tagasisideküsitluses antud vastused, mida regulaarselt seiratakse.

Klientide ja koostööpartnerite tagasiside on meie jaoks väga oluline. Meil on hea meel näha, et ka meie poolt regulaarselt klientidele saadetav juhtumijärgne tagasisideküsimustik on saanud palju positiivseid vastuseid ja asjalikke ettepanekuid. Saame neid arvesse võtta, et pakkuda veelgi paremat teenust.

AMTELi liikmete poolt parima hinnangu saanud kindlustusseltside puhul hinnati kõrgeimate hinnetega just arvete õigeaegset tasumist, tehniliselt põhjendatud lisakalkulatsioonide aktsepteerimist ja garantiikirjade täpsust vahetatud varuosade osas.  Enim muret valmistas uuringus osalenutele edetabelis põhiliselt keskmisest kehvemaid kohti saavutanud kindlustusseltside poolt selliste töökodade kasutamine, kes pole piisavalt investeerinud kaasaegsete autode kvaliteetse remondi seadmetesse.

Uuringu eesmärgiks oli hinnata partnersuhteid AMTEL-i liikmeskonda kuuluvate kere- ja värvimistöödega tegelevate ettevõtete ja kindlustusseltside (kokku 10) vahel 2019. aastal. Hindamiseks esitati avariiremondiga tegelevatele AMTELi liikmetele 10 suuremat autovaldkonnas tegutsevat seltsi. Igaühe kohta tuli viiepallisüsteemis vastata 17 küsimusele. Uuringu tulemusena tekkis kindlustusseltside kvaliteedipõhine pingerida. Lisaks valmis iga seltsi kohta põhjalik materjal, kus on välja toodud nii tugevused, kui ka nõrkused.