Avalehele
Kandideeri noorte liikumis- ning spordiprogrammi toetusele

Kandideeri noorte liikumis- ning spordiprogrammi toetusele

Swedbank kuulutas juba kolmandat aastat järjest välja taotlusvooru, kuhu oodatakse 15. maiks laste ja noorte liikumis- ning spordiprogrammide rahastustaotlusi.

Sellel aastal on toetusfondi suuruseks 25 000 eurot. Raha läheb väljajagamisele, kui 15. maiks saabub piisaval hulgal tingimustele vastavaid taotlusi.

Võimalikult suur mõju ühiskonnas

Rahastusele on oodatud kandideerima Eesti laste ning noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad erinevad organisatsioonid ja nende juba toimivad või uued programmid ja algatused. Oluline on, et noorteprogrammil oleks sihtrühmale senise või tulevikus planeeritud tegevuse tulemusena võimalikult suur mõju. Võimalusel võiksid olla kaasatud erinevad regioonid ning tänase seisuga rohkem ja/või põhjalikumalt hõivamist vajavad sihtrühmad.

Rahastusotsustes soovime olla paindlikud, lähtuda reaalsetest vajadustest ning arvestada laekuvate taotluste eripäradega. Sellest tulenevalt võib toetust taotleda konkreetsele programmile täies mahus või osaliselt, suurema eelarvega tegevuse mingile osale. Võib esitada mitu eelarve versiooni, kui see on hästi põhjendatud ja kompaktselt esitatud.

Saada taotlus hiljemalt 15. maiks

Ootame täidetud kujul taotlusankeeti hiljemalt 15. mai õhtuks aadressile: spordiklubi[at]swedbank.ee. Toetusotsused teeb Swedbanki Spordiklubi liikmetest koosnev hindamiskomisjon maikuu lõpuks.

Täida taotlusvorm siin!

Toetustegevuse põhimõtete ümbervaatamise käigus otsustas Swedbank 2016. aasta kevadel luua noortespordi toetusfondi. 2017. aastal jagunes suurusjärgus 40 000 eurot toetusfond neljaks – toetuse pälvisid Eesti Suusaliidu noorte suusalaager ja talvine suusasari, ekstreemspordihuvilistele suunatud KeerdTrepp tuur, Eesti Võrkpalli Liidu korraldatav Pallilahing ning Rapla lasteaialastele mõeldud korvpalliprojekt ning sügisene korvpalliturniir.

Lisaküsimustele saab vastuseid vahemikus 18.04–10.05 aadressil spordiklubi[at]swedbank.ee.

Märksõnad: Laps, Sport, Ühiskond