Avalehele
Swedbank loob 10 miljoni eurose sihtkapitaliga Eesti haridusse investeeriva fondi

Swedbank loob 10 miljoni eurose sihtkapitaliga Eesti haridusse investeeriva fondi

Swedbank Eesti nõukogu kiitis heaks otsuse, mille kohaselt investeerib pank järgmisel aastal 10 miljonit eurot Eesti haridusse panustava fondi loomiseks. Fondi missiooniks on toetada haridus- ja teadusvaldkondade kitsaskohti ning tulevikku suunatud ja valdkondi edasi viivaid algatusi ja organisatsioone.

Fond luuakse sihtasutusena, mille ainuasutajaks on Swedbank Eesti. Järgneva poolaasta jooksul loodab pank sihtasutusele leida asutaja esindaja kõrvale sõltumatutest liikmetest koosneva nõukogu, kes värbab organisatsioonile juhi. Sihtasutus peaks kõigi eelduste kohaselt olema valmis esimesi investeeringuid haridusse tegema 2024. aasta II pooles.

„Swedbank Eesti ühiskondlikel toetustegevustel on alati olnud kolm prioriteetset suunda: haridus ja rahatarkus, ettevõtlikkuse edendamine ning jätkusuutlik ühiskond. Fondi loomine toetab meie laiemat ühiskonda panustamise strateegiat, haridus on olnud panga üheks fookuseks juba üle 15 aasta. Koostöö Noored Kooli ja Tagasi Kooli projektidega on olnud kõige silmapaistvamad – 16 aastaga on nende programmidega toodud 310 uut inimest Eesti haridussüsteemi ning jagatud rahatarkust kümnetele tuhandetele noortele. Oleme väga rõõmsad nende organisatsioonide tehtud töö üle Eesti haridusse ning soovime fondiga jätkata panustamist haridusvaldkonna innovatsiooni ja arengusse,“ ütles Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp.

Sihtasutus asub haridusinvesteeringuid toetama iga-aastaselt, see peab saama isemajandavaks ning on avatud strateegilistele partnerlustele.

„Oleme küll sihtasutuse ainuasutajad, kuid anname selle juhtimise ekspertide kätte. Sihtasutuse nõukogu absoluutne enamus saab koosnema sõltumatutest ekspertidest ning selle edaspidine toetustegevus peab olema läbimõeldud selliselt, et toetuste ühiskondlik mõju oleks selge ja sihtasutuse tegevus pikaajaliselt jätkusuutlik. Selleks peavad sihtasutuse edasised toetused haridusvaldkonda olema suunatud sellistele projektidele ja ettevõtmisele, mis lahendavad valdkonna tegelikke pudelikaelu. Oleme avatud strateegilistele partnerlustele Eesti hariduse ja teaduse eestvedajatega, et tegevus oleks veelgi mõjusam. Samuti on sihtasutus avatud ka teistele panustada soovijatele,“ lisas Lepp.

Märksõnad: Haridus, Toetustegevus