Avalehele
Bensiini-, hübriid- või elektriauto – millist neist eelistada?

Bensiini-, hübriid- või elektriauto – millist neist eelistada?

Tänapäeval uut autot valides tekib tihtipeale küsimus, millist autot soetada. Täpsemalt tekib küsimus, milline auto sobib kõige enam minu igapäevaellu. Kuna autod erinevad nii hinna, sõiduulatuse, kiirenduse, tankimisvõimaluste kui ka võimsuse ja õhku paisatavate heitgaaside poolest, polegi valik nii lihtne. Lisaks tuleks arvesse võtta, kas liigeldakse linnas või maal, sõidetakse lühikesi või pikki otsi, kas peres on üks või mitu autot. Rolli mängib ka juhi keskkonnast hooliv maailmavaade, kuna sisepõlemismootoriga autod tekitavad uuringute järgi rohkem heiteid kui teised.

Statistikaameti 2023. a andmete alusel on Eestis kokku 965 503 autot, millest on bensiiniautosid 503 429, diisliautosid 454 123 ning elektri- ja gaasiautosid 7951. Praegu eelistavad inimesed ilmselt pigem diisel- ja bensiiniautosid. Kuid mis neil vahet on ja mida ühe või teise soetamisel silmas pidada?

Järgnevalt võrdleme erinevate kütuseliikide autosid ning anname soovitusi, mida tasub ühe või teise auto puhul silmas pidada. Oma kogemusi ühe või teise autoga jagab müügi- ja turundusosakonna projektijuht Mari Hindov.

Bensiiniauto eelised

Esimese plussina saab kindlasti välja tuua selle, et bensiiniautod on hetkel veel tunduvalt soodsamad kui elektriautod. Kui elektriautode hinnad algavad enamasti 35 000 eurost, siis bensiiniauto saab soetada märgatavalt odavamalt.

Teine pluss on kindlasti see, et bensiiniautoga saab sõita pikemaid vahemaid ja seda kiiresti tankida. Lisaks leidub bensiiniautole tanklates rohkem kütusepumpasid ega teki muret, et lähedusest ei leia jaama ja võib autoga keset teed jääda. Elektriautodele aga veel igas tanklas laadimispunkti pole ning laadijate kiirused erinevad, mistõttu peab oma sõite rohkem ette planeerima.

Kolmas pluss on see, et bensiiniauto ei ole mõjutatud ilmastikust nii nagu elektriauto, mille aku saab talviti külma ilma tõttu kiiremini tühjaks ja ka laadimisprotsess võtab kauem aega.

Elektriauto eelised

Euroopa Liit on välja andnud määruse, mille kohaselt ei tohi alates 2035. aastast uued turule tulevad autod tekitada süsinikdioksiidi heidet, millega tagatakse ühtlasi, et 2050. aastaks muutub transpordisektor süsinikuneutraalseks. Võib eeldada, et määruse mõjul hakkavad inimesed ostma vähem bensiinimootoriga autosid, mille tagajärjel langeb bensiiniautode väärtus ja tulevikus on neid tõenäoliselt keerulisem müüa.

Elektriauto on keskkonnasõbralikum valik, sest bensiiniautod toodavad kahjulikke kasvuhoonegaase. Euroopa Keskkonnaameti aruande järgi tekitas transport 2019. aastal ligikaudu veerandi Euroopa Liidu CO2 koguheitest, millest ligikaudu 72% tulenes maanteetranspordist. Elektriautod aitavad heitkoguseid vähendada.

Bensiiniautodega võrreldes on elektriautoga odavam sõita, kuid samal ajal tuleb arvestada kõikuva elektrihinnaga. Lisaks on elektriautol soodsamad hoolduskulud.

Mari tõi elektriautoga sõitmise eelistena välja ka hea kiirendusvõime ning vähese mürataseme. Lisaks tõstab ta oma kogemusest elektriautoga esile asjaolu, et see vajab veidi rohkem planeerimist. Näiteks enne pikemaid sõite tuleks aku kindlasti täis laadida, sest muidu võid sattuda olukorda, kus laed autot mõnes Eesti väikelinnas aeglase laadijaga neli tundi (samas kui linnas saaks auto laetud 45 minutiga).

Elektriautode maksimaalne sõiduulatus ei jää uuematel mudelitel enam siiski bensiiniautodele alla. Arvestama peab lihtsalt bensiiniautodest pikema tankimis- ehk laadimisajaga. Elektriauto omamist hõlbustab kodulähedane laadimisvõimalus. Sellisel juhul ei pruugi igapäevaseid sõite tehes avalikku laadimispunkti vaja minnagi, eriti kui laed autot öösel kodus.

Hübriidauto eelised

Mari Hindovi sõnul kasutab ta igapäevaste sõitude tarbeks hübriidautot, mille soetas eelkõige eesmärgiga bensiinikuludelt kokku hoida. Kõige üllatavama asjaoluna hübriidautoga sõitmise juures tõi ta välja ülivaikse mootori, mis võib olla nii hea kui halb asi. „Vahel on see naljakas, kui inimesed kõnnivad näiteks sõiduteel ega kuule autot tulemas. Siis tulebki autojuhil lihtsalt oodata!“ jagas ta enda kogemust.

Elektri- ja hübriidautode vaiksus muudab linnad ja maanteed oluliselt vaiksemaks. Samal ajal ei tohiks jääda petlikku muljet, et nendega pääseme liigsest autostumisest, sest ka elektriauto on auto. Meie elukeskkond on kõige mõnusam siis, kui autosid on vähe ja me kasutame neid vaid tõsisel vajadusel. Paarikilomeetriseid vahemaid läbime aga jalgsi või rattaga.

Märksõnad: Elektriauto, Transport