Avalehele
Mida tegime 2020. aastal, et maailm meie ümber oleks mõnusam paik, kus elada?

Mida tegime 2020. aastal, et maailm meie ümber oleks mõnusam paik, kus elada?

2020 oli üks väga teistsugune aasta, mille kohta igaühel on oma lugu rääkida. Oleme valmis saanud tervikliku ülevaate möödunud aasta jätkusuutlikest tegevustest, mis räägib loo sellest, kuidas Swedbank läinud aastal ühiskonda ja keskkonda panustas.

Mida tegime 2020. aastal, et maailm meie ümber oleks mõnusam paik, kus elada praegu ja ka aastate pärast?

Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp: „Viimastel aastatel on kogu maailmas mitmekordistunud nii teadlikkus kui ka nõudlus jätkusutlikkuse osas. Swedbanki jaoks on jätkusuutlikkus kogu meie tegevuse alus, osa meie vereringest. Jätkusuutlik majanduskasv, finantskirjaoskus, inimõigused ja võrdsed võimalused, ärieetika ning töötajate heaolu on valdkonnad, kus oleme tegutsenud juba mõnda aega. Just viimasel aastal oleme täiendavat tähelepanu pööranud ka keskkonnasäästlikkusele ja teeme aktiivselt tööd selle nimel, et vähendada nii meie enda kui ka meie klientide negatiivset mõju keskkonnale.“

Panus keskkonnasäästlikkusele

2020. aastal vähendasime oma otsesest tegevusest tulenevaid CO2 jäätmeid 33 protsendi võrra – näiteks kasutame oma majades 100% taastuvenergiaallikatest toodetud elektrit, sorteerime prügi, kasutame vähem paberit ning saame rattaga tööle tulles oma liikumisvahendi vastavasse turvalisse ruumi panna. Veelgi laiemat positiivset mõju keskkonnale saame avaldada läbi oma möödunud aastal turule toodud keskkonnasõbralike toodete – laenasime 9 miljonit eurot keskkonnasõbralike autode ostmiseks ja 1,5 miljonit päikeseelektrijaamade soetamiseks, tõime turule oma kodu või kortermaja energiatõhusaks renoveerimise laenu ja keskkonnasõbralikud pensionitooted. Alustasime ka oma äriklientide jätkusuutlikkuse hindamist. Lisaks läbisid kõik meie töötajad kliimateemalise e-koolituse.

Panus ühiskonda

Keskkonna kõrval teine tähtis valdkond on meie jaoks sotsiaalne jätkusuutlikkus. Toetame Noored Kooli projekti, mille raames alustas eelmisel aastal rekordsuur lend- 38 uut õpetajat. Tagasi kooli projekti raames tegid meie töötajad 67 külalistundi või varjutamist. Swedbanki ja Heateo Sihtasutuse loodud annetuskeskkonnal „Ma armastan aidata“ oli rekordaasta ning annetuskampaania „Hoiame“ raames annetasid inimesed kokku 40 000 eurot. 2020. aastal tegid meie meeskonnad 106 suvist heategu, milles osales ligi 1000 swedpankurit – see on kokku 7760 tundi ajaannetust.

Möödunud kevadel läks meie fookus ühiskonda panustamisel suuresti pandeemiast tekkinud raskuste ületamise toetamiseks. Kevadel otsustasime erakorraliselt toetada 50 000 euroga Toidupanka, et toiduabi jõuaks rohkemate abivajajateni. Ootamatu olukorraga toimetuleku lihtsustamiseks võimaldasime nii era- kui äriklientidel taotleda ajutiste makse-raskuste tekkimisel maksepuhkust. Aitasime ettevõtetel oma äritegevust e-kaubandusele ümber häälestada ja vabastasime nad ka makseterminalide renditasust. Prototroni eestvedamisel korraldasime 14-19-aastastele noortele häkatoni „Hack the Crisis for Youth“, kus otsiti nutikaid lahendusi, et leevendada koroonaviiruse puhangu mõjusid eri eluvaldkondades. Veebipõhine häkaton tõi kokku 200 noort üle Eesti. Et keerulisel ajal tasakaalus püsida ja positiivset meelt hoida, otsisid Eesti inimesed võimalusi värskes õhus liikuda. Swedbanki kaasasutatud Eesti Terviseradade külastatavus oli näiteks aprillis 20-60% tavapärasest suurem.

Lisaks panustasime aktiivselt oma töötajate tervisesse, arengusse ja mitmekesisusse. Näiteks uuendasime oma tervisekontrollipakette füsioteraapia ja vaimse tervise testiga ning hoolitsesime, et immuunsus saaks viiruste ajal vitamiinidega toetatud. Kutsusime üles end kodukontoris liigutama ja ka värskes õhus liikuma. Koolitused viisime üle veebikeskkonda ning lõime tasuta ligipääsu koolitusplatvormile LinkedIn Learning. Meie eesmärk on kaotada täielikult samal ametikohal töötavate meeste ja naiste palgalõhe ning mõõdame ja jälgime seda näitajat järjepidevalt. Samuti püüame juhtivatel ametikohtadel tagada soolise tasakaalu.

Meie kolmandaks fookuseks on majanduslik jätkusuutlikkus

Pöörame Swedbankis erilist tähelepanu finantskirjaoskuse parandamisele. Korraldame aktiivselt harivaid tegevusi igas vanuses inimestele. Erinevates harivates tegevustes osales eelmisel aastal 7300 õpilast. Viis aastat tagasi alguse saanud Facebooki grupp „Kogumispäevik“ on viimaste aastatega väga suureks ja kaalukaks kogukonnaks saanud, kus 2020. aasta lõpuks oli aktiivseid liikmeid 34 500.  Lisaks viisime läbi 10 erinevat uuringut, kust saime teada Eesti inimeste finantskäitumise kohta. Selle kaudu saime võimaluse meedias pöörata tähelepanu kitsaskohtadele ning jagada artiklites ning intervjuudes nõuandeid, kuidas nutikamalt ja jätkusuutlikumalt rahaasju ajada. Alustasime ka rahatarkust puudutavate podcastidega – tegime 24 saadet.

Ettevõtlikkuse edendamise fookuses toetame alustavaid ettevõtjaid Prototroni programmiga esmaste prototüüpide valmistamisel, et võimaldada neil oma ideest kasvatada äri. Swedbanki, TalTechi ja Tehnopoli asutatud Prototroni rahastu jaoks oli 2020. aasta tõeline kasvuaasta: kahte vooru laekus kokku rekordilised 790 ideed ning 12 meeskonnale jagati oma esimese prototüübi loomiseks kokku 162 000 eurot. Changemakersi programmi toetades sütitame noortes huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu ja anname omalt poolt hoogu sTARTUp Day ärifestivalile.

Kuidas edasi?

Swedbank Grupi uus kliimaeesmärk on 2030. aastaks vähendada otseste heitgaaside teket 60%. Lisaks uuendasime selle aasta alguses oma kliimapositsiooni, mis reguleerib, millistesse sektoritesse me enam ei investeeri. 2021. aasta jaanuaris astusime Rohetiigri asutajaliikmeks, mille eesmärgiks on koos teiste jätkusuutlike Eesti ettevõtetega viia ellu rohehüpe. Usume, et just koos tegutsedes loome me parema tuleviku ja puhtama keskkonna. Selle poole me 2021. aastal püüdlemegi.

 

Märksõnad: Jätkusuutlikkus