Avalehele
Swedbank asub järk-järgult väljastama taaskasutatud materjalist pangakaarte

Swedbank asub järk-järgult väljastama taaskasutatud materjalist pangakaarte

Eesmärgiga muuta oma teenuseid veelgi jätkusuutlikumaks, pakub Swedbank Baltikumi klientidele pangakaarte, mis on valmistatud 85,5% ulatuses taaskasutatud materjalidest. Nii jääb iga kaardi kohta kasutamata 3,18 grammi plasti, mis tähendab, et 2021. aasta lõpuks on Eestis säästetud 154 kg plasti ning kogu Baltikumis enam kui 472 kg plasti. Swedbanki jätkusuutlikkuse strateegia alusel toimub üleminek täielikult (100%) ringlussevõetud materjalidest kaartidele järk-järgult ning jõuab lõpule 2022. aasta lõpuks.

Pea kõigil on taskus vähemalt üks pangakaart, need on saanud igapäevaelu lahutamatuks osaks. Taaskasutatud materjalidest kaartide valmistamisega astume klientidega koos järjekordse sammu jätkusuutlikuma ühiskonna poole, panustades meie ökosüsteemi pikaaegsesse heaollu. 2021. aasta augusti seisuga on Eestis era- ja äriklientidele väljastatud üle miljoni pangakaardi (Baltikumis üle 3 700 000 kaardi). Kaarte vahetatakse keskmiselt kord kolme aasta jooksul ning vahel lause neli korda aastas, mistõttu on nende mõju keskkonnale arvestatav.

Uusi kaarte väljastatakse eraklientidele järk-järgult: uued keskkonnasõbralikud kaardid saavad kliendid, kes valivad Mastercardi deebetkaardi, kel on juba praegu olemas Swedbank Mastercard vaba tagasimaksega krediitkaart, ning kliendid, kes taotlevad uut kaarti enne eelmise kaardi aegumist (seoses eelmise kadumise, varguse vms). Kõigile klientidele hakatakse taaskasutatud materjalidest pangakaarte pakkuma 2022. aasta algusest, kui senised kaardimaterjalide varud on ära kasutatud.

Avalikkuse ootused seoses jätkusuutlikkuse teemade käsitlusega ettevõtetes

Swedbanki 2021. aasta suvel läbi viidud uuringust selgub, et avalikkuse ootused ettevõtetepoolsele saastatuse vähendamisele on kõrged ning kasvavad veelgi: 68% vastanutest leidis, et ettevõtted peavad suutma vähendada oma tegevusega kaasnevat keskkonnasaastet ning võtma vastutuse oma toodete ja teenuste keskkonnamõjude eest.

Swedbank arendab oma äritegevust kooskõlas Pariisi kliimakokkulepega ning panustab ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisesse.

Lisainfot meie märkimisväärsemate keskkonnasõbralike algatuste kohta leiad siit.