Avalehele
Swedbank on kolmandat aastat järjest kõige jätkusuutlikum pank

Swedbank on kolmandat aastat järjest kõige jätkusuutlikum pank

5. aprillil avalikustati 2022. aasta rahvusvahelise jätkusuutlike brändide indeksi tulemused (Sustainability Brand Index). Uuring viidi Eestis läbi kolmandat aastat ja taaskord hindasid tarbijad jätkusuutlikuimaks pangaks Swedbanki.

Kõige jätkusuutlikumateks brändideks hindasid eestlased Coopi, Kalevit ja Teliat. Swedbank on üldjärjestuses 23. kohal. Teistest pankadest Coop 26. kohal, LHV 27., SEB 39. ja Luminor 49. kohal.

Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonnajuht Maris Riim: „Oleme selle tulemuse üle väga rõõmsad. Swedbanki jaoks on jätkusuutlikkus meie äristrateegia keskne osa, peegeldudes aina enam igas meie tegevuses- tootearenduses, riskijuhtimises, kliendisuhtluses, kommunikatsioonis, juhtimises jm. Tegeleme järjepidevalt oma kliimajalajälje vähendamisega (viimase 3 aastaga vähenes meie CO2 jalajälg 60%) ja panustame ühiskonda läbi paljude toetustegevuste. Meie eesmärk on lisaks enda tegevuse jätkusuutlikkusele toetada ka oma klientide ja partnerite üleminekut sellel teekonnal.“

Uuringu tulemustest selgub aga, et jätkusuutlikkuse teemad on muutunud eestlaste jaoks aina vähem oluliseks (-6%) ja sel aastal tuleneb see peamiselt kahest põhjusest: 1) Covid-19 pandeemia on viinud keskendumise sotsiaalsetele küsimustele, tervishoiule; 2) uuringu algus sattus samale ajale Ukraina sõja algusega ning arusaadavalt oli fookus ja tähelepanu nihkunud sellele. Enim on Eesti tarbijate jaoks olulisuse pingereas langenud kliimamuutused ja ringlussevõtt. Kõige vähem prioriteetseks peeti LGBT teemasid.

2022. aasta 3 kõige prioriteetsemat valdkonda tarbijate jaoks:

1)  „Kodumaine tootmine/töövõimalused kodus“

2) „Head töötingimused kodumaistel töökohtadel“

3) “Vana materjali ringlussevõtt ja taaskasutamine”

Uuriti ka tarbija suhtumist jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni. Hea on see, et jätkusuutliku kommunikatsiooni suhtes positiivselt meelestatud tarbijate osakaal ületab negatiivsete tarbijate osakaalu. Keskmiselt on positiivselt meelestatud ligikaudu 47% tarbijatest ning negatiivselt 21%. See näitab, et 37% tarbijatest puudub arvamus.

„Uuringu tulemusi vaadates ootab palju tööd veel tarbija hoiakutega. Tuleb veel enam keskenduda kliendisuhtluse loomisele ja kommunikatsioonile, mis ühendaks jätkusuutlikkuse keerukuse lihtsamaks muutmist ja selle tähenduslikkuse narratiivi,“ ütles Riim.

Eestis läbi viidud uuringus vaadeldi 49 brändi kaheksast eri valdkonnast. Uuring viidi läbi perioodil detsember 2021-veebruar 2022, sihtgrupiks olid 16-75-aastased inimesed, valimis 900 inimest.

Sustainable Brand Index asutati SB Insight poolt 2011. aastal Rootsis ning sellest on kasvanud Euroopa suurim jätkusuutlike kaubamärkide uuring. Indeks mõõdab kaubamärkide jätkusuutlikkuse tajumist erinevates valdkondades ja riikides. Hinnatakse tarbijate teadlikkust ja hoiakuid brändide jätkusuutlikest tegevustest. Tulemustesse on kombineeritud nii ettevõtete keskkondlik kui ka ühiskondlik jätkusuutlikkus.