Avalehele
Kasvavad hinnad suunavad tähelepanu kulude kokkuhoiule

Kasvavad hinnad suunavad tähelepanu kulude kokkuhoiule

Möödunud talv näitas, et energiahinnad võivad tõusta kiirelt ootamatult kõrgele. Seetõttu on ühistud asunud otsima lahendusi hinnatõusu riskide maandamiseks.

Sõltuvalt korteriühistu liikmete rahalistest võimalustest, saab ette võtta kas tervikrenoveerimise või teha osaline renoveerimine. Mõlema variandi jaoks pakume ühistutele sobivaid laenuvõimalusi.

Päikesepaneelide laen korteriühistule

Üks võimalus on paigaldada Swedbanki päikesepaneelide laenu abil hoonele või kinnistule päikeseelektrijaam ja toota ise elektrit. Soodsate tingimustega laenu abil on võimalik maandada elektri hinnatõusu mõju ja säästa ühtlasi ka keskkonda.

Kõige kasulikum on taastuvenergiat tootvale ühistule päikesepaneelide abiga toodetud elekter ise ära kasutada. Reeglina saavad ühistud kasutada päikeseenergiat vaid kortermaja üldelektri tarbimisel, sest tavapäraselt on omanikel tarbimislepingud sõlmitud otse energiamüüjaga.

Kui ühistu saaks tulevikus suunata oma toodetud soodsama hinnaga päikeseenergiat korteriomanikele, siis saaks oma päikesejaamaga toodetava energia ära kasutada majasiseselt. See oleks kõige efektiivsem lahendus. Nii väheneks oluliselt ka korteriomanike sõltuvus elektrihinna mõjust ja investeeringu tasuvusaeg koos toetusega lüheneks veelgi. See võimalus on riigil ettevalmistamisel.

Päikesepaneelide laen on sihtotstarbeline, seda saab kasutada paneelide paigaldamiseks ja lisaseadmete ostuks nagu näiteks inverter või akupank. Samuti saab laenu kasutada eeltöödeks, mis on vajalikud paneelide kinnitamiseks katusele või fassaadile. Eesti ettevõtted on alustanud pakkumisi ka päikesepaneelidest fassaadielementide paigaldamiseks. Kui tehnoloogia võimaldab, siis võiks kaaluda ka investeeringut akupanka, mis aitab päikeselisel ajal toodetud energia salvestada, et seda kasutada siis kui päikest pole. Samuti oleks võimalik nii salvestada odavama hinnaga elektrit.

Ühistu jaoks muudab laenu võtmise Swedbankist lihtsamaks see, et päikesepaneelide paigaldamise jaoks ei ole vaja omafinantseeringut. Kogu investeeringu saab katta laenu arvelt. Peatselt hakkab riik pakkuma toetusi päikesepaneelide jaoks, siis on tark toetusvõimalused projekti kaasata, et vähendada investeeringu tasuvusaega. Jälgige jooksvalt infot KredExi kodulehelt.

Päikesepaneelide laenu periood on kuni 10 aastat ning laenu intress algab 2,5 protsendist. Minimaalne laenu summa on 5000 eurot. Maksimaalne summa sõltub kortermaja suurusest ja projektis ettenähtud eesmärkidest. Juhul kui ühistul on juba olemasolev laen, siis saame koos laenuhalduriga tingimused üle vaadata.

Päikesepaneelide paigaldamiseks soovitame konsulteerida Swedbanki koostööpartneritega, kes pakuvad ühistule just teie kortermaja eripära arvestades välja parima lahenduse.

Energiatõhususe laen

Kui ühistu on ette valmistamas maja põhjalikumat renoveerimist, siis tasub pöörduda Swedbanki laenuhalduri poole, sest laiendasime ühistute laenuvõimalusi. Kortermaja renoveerimiseks võetava laenu intress ja maksimaalne pikkus sõltub nüüd energiaklassist.

Näiteks ühistutele, kes võtavad ette täisrenoveerimise ja saavutavad vähemalt B energiaklassi, pakume parimaid laenutingimusi. Tänu kuni 30 aastasele perioodile ja väga soodsale intressile alates 1,99%, on laenuraha kättesaadav paljudele ühistutele. Juhul kui elamu on suures osas renoveerimata, siis soovitame kasutada energiatõhususe laenu kombinatsioonis riikliku toetusega. Sellisel juhul saate ka taastuvenergia investeeringud projekti lisada.

Kui 2022. aastal uus toetusvoor avaneb, siis selleks tasub juba praegu valmistuda. Ühistu saab otsida endale sobiva tehnilise konsultandi, alustada projekteerimise ja muude vajalike ettevalmistustega. Meie eesmärk on innustada ühistuid turu kõige pikema laenuperioodi ja parima intressiga mõtlema renoveerimistöödel tavapärasest enam energiasäästule ja ehituskvaliteedile.

C-energiaklassi projektidele pakume laenu kuni 25 aastaks, sest ka C klassi saavutamine on vanemate korterelamute puhul väga hea tulemus. Intressimäär võib jääda ehk pisut kõrgemaks kui B klassi projektidel, kuid on siiski võrreldav kodulaenude keskmise tasemega. Samal ajal pole ühistutel vaja kinnisvara tagatist.

Riigi toetuse kasutamine

Soovitame renoveerimisel kasutada maksimaalselt riigi poolt pakutavaid toetusmeetmeid.
Selleks on mitu head põhjust:
• Tervikrenoveerimise projektid on paremini läbi mõeldud arvestades elamut kui tervikut.
• Toetusega renoveerides on võimalik teha rohkem töid, mis muul juhul tuleks esialgu kõrvale jätta ja teha hiljem ilma toetuseta.
• Riik pakub tasuta projekti ekspertiis, mille käigus kontrollitakse projekti vastavust nõuetele.
• Ettevalmistusprotsessi kaasatakse erinevaid eksperte. Kogemustega tehniline konsultant aitab ühistul kogu projekti juhtida ja hankeid korraldada.
• Projekteerimise ja ekspertide kaasamise kuludele on ette nähtud 50% toetust.

Kui olete ühistus otsustanud kodu energiasäästlikuks renoveerida, siis küsige julgelt abi meie spetsialistidelt või uurige lisainfot meie kodulehelt. Meie ühistuid nõustavad laenuhaldurid on pika töökogemusega ja meilt on laenu võtnud juba üle 4000 ühistu, seetõttu oskame pakkuda parimaid lahendusi kõikidele ühistutele ja elamutüüpidele.