Avalehele
Swedbanki kuldklientide rahulolu pangateenustega püsib kõrge

Swedbanki kuldklientide rahulolu pangateenustega püsib kõrge

Swedbanki kuldkliendid hindavad oma kodupangas enim probleemivaba asjaajamist, kiiret ja kvaliteetset teenust ning mugavaid ja lihtsaid tehnilisi lahendusi, mida pank teenuste kaudu igapäevaste rahaasjadega toimetamisel pakub.

Novembris kuldklientide seas läbi viidud uuringus osales ligikaudu 2100 inimest. Varasema aasta uuringu andmetega võrreldes kerkis pangaga rahulolu viiepunktiskaalal 0,1 punkti võrra 4,4 punktini. Sealjuures maksimumpunktid andis 49 protsenti ja neli punkti 42 protsenti kuldklientidest.

Kõige kõrgem rahulolu on kuni 25-aastaste ning 65-aastaste ja vanemate eagruppides – vastavalt 70 ja 59 protsenti. Mõlemad eagrupid on 2021. aastal läbi viidud uuringu tulemustega võrreldes näidanud ka kõige suuremat Swedbankiga rahulolu kasvu.

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul teavad kuldkliendid oma eeliseid hästi ja ka kasutavad neid aktiivselt. „Märgatavalt on sarnaselt eelmistele aastatele kasvanud huvi investeerimise vastu. Mõistame klientide huvi investeerimistoodete ja -teenuste osas ning panustame oluliselt, et tuua peagi klientideni uusi lahendusi. Jätkame Swedbanki teenuste ja toodete arendamist ja oleme laiendamas kuldklientide eeliseid peagi just investeerimise valdkonnas,“ ütles Ulla.

„Samas on ka selge, et nii teenuste tehnilise kvaliteedi kui ka kliendikogemuse poolest ei lõppe meie töö kunagi ning ka kuldklientide tagasiside põhjal on need eeskätt valdkonnad, mis saaksid veel paremad olla,“ kirjeldas Ulla.

Uuringust tuli välja, et ühe enimsoovitud lahendusena soovivad kliendid kindlustuse kahjukäsitluses jälgimissüsteemi. Soov on näha, mis staatuses kahjukäsitlus parajasti on. Hea uudisena saame öelda, et see süsteem on valmis tehtud ja nüüdsest olemas. Kui peaks juhtuma midagi ootamatut, siis lisaks heale kindlustusele saavad nüüd kliendid digikanalitest mugavalt ka oma kähjukäsitluse seisu jälgida.

Kuldkliendid hindavad saadavatest eelistest kõige enam teenustasuta pangasiseseid euromakseid, kodukindlustuse soodustust ja eelisjärjekorras teenindust.

Swedbanki kuldkliendi programmi kuuluvad kõik panga kliendid, kelle keskmine kuine netosissetulek on vähemalt 2200 eurot või kel on finantsvarasid üle 35 000 euro.