Avalehele
2020. aasta oli Siauliai Pangale edukas

2020. aasta oli Siauliai Pangale edukas

Siauliai Panga neljanda kvartali puhaskasum kahanes eelmise kvartaliga võrreldes 4,8 miljoni euro võrra 8,5 miljoni euroni, kuid ületas siiski meie ootuseid 51% võrra. Kuigi netointressitulud ja varade kvaliteet olid stabiilsed, siis komisjonitulude vähenemine ja tegevuskulude kasv langetasid puhaskasumit. Panga 2020. aasta omakapitali tootluseks (ROE) jäi 12,9% ning laenukahjumid kasvasid vaid 0,1 protsendipunkti võrra 0,6 protsendini, mis oli panga enda prognoosidest parem tulemus.

Majanduse taastumine kasvatab nõudlust ärilaenude järgi

Meie hinnangul panga tegevuskeskkond paraneb. Swedbanki makroanalüütikute poolt oodatud üldine majanduse taastumine aastatel 2021-2022 toetab nõudlust ärilaenude järgi, mis 2020. aastal langes Leedus 12,8%. Seetõttu on Siauliai Pank oma avatuse tõttu väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele hästi positsioneeritud, et taastumisest osa saada. 2020. aastal moodustasid ärilaenud Siauliai Panga kogu laenuportfellist 1,1 miljardit eurot ehk 60%, kahanedes aastaga 9%.

Tõstsime väljavaadet

Tõstsime Siauliai Panga oodatavat puhaskasumit ligi veerandi võrra, 2021. aastaks 43,5 miljoni euroni ja 2022. aastaks 47 miljoni euroni. Tõstmise põhjuseks on kõrgem netointressitulude ootus ja madalam laenukahjude ootus. Meie ootustes jääb panga omakapitali tootlus aastateks 2021-2022 12% juurde. Kõrgemate kasumiootuste tõttu tõstsime Siauliai Panga aktsia hinnasihi 0,6 eurolt 0,65 euroni, mille juures aktsia hinna/raamatupidamisväärtuse suhe P/B oleks 1,0-kordne. Säilitasime aktsiale investeerimissoovituse Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 5.03.2021 kell 15:43 ning mis avaldati 5.03.2021 kell 15:43, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Šiauliu Pank