Avalehele
Akola Grupi tulemused jäid ootustele oluliselt alla, kuid pikaajaline potentsiaal ei muutunud

Akola Grupi tulemused jäid ootustele oluliselt alla, kuid pikaajaline potentsiaal ei muutunud

Akola Grupi konsolideeritud müügitulu majandusaasta teises kvartalis (kalendri neljas kvartal) langes aastaga 37,8% võrra, 338 miljoni euroni. Teravilja- ja söödasegmendi tulud langesid eelmise aastaga võrreldes 47% võrra. Sellest tingituna vähenes brutokasum 44,5% ehk 28,5 miljoni euroni, samas kui konsolideeritud kulumieelne ärikasum EBITDA kukkus mullusega võrreldes 80% (6,4 miljoni euroni) ja jäi meie ootustele 65,6% võrra alla. Valusat allajäämist seostame oodatust väiksemate mahtude (õigupoolest hilinemisega) ja toormekaubanduse kasumlikkusega. Sellegipoolest annab majandusaasta teine pool lootust ning investeerimistees pole vaatamata lühiajalistele tagasilöökidele muutunud.

Julged ambitsioonid

Akola Grupi viie aasta strateegia näeb ette ligi 300 miljoni euro ulatuses investeeringuid ja müügitulu kasvu 3 miljardi euroni (võrdluseks – 2022/23. majandusaastal oli müügitulu 2 miljardit eurot). Eesmärgi täitmine eeldab meie arvutuste kohaselt ligi 10% investeeritud kapitali tootlust. Enne ambitsioonika investeeringuplaani täielikult mudelisse ühendamist ootame veel rohkemate üksikasjade avalikustamist.

Kordasime investeerimissoovitust „Osta“

Vähendasime 2023/24. aasta müügitulu ootust 7% võrra, 1,7 miljardi euroni. Lisaks vähendasime EBITDA ootust 5% võrra, 71,3 miljoni euroni, mis peegeldab peamiselt tagasihoidlikumaid prognoose põllumajandustootjatele suunatud toodete ja teenuste segmendis. Samas jätsime pikemaajalised prognoosid üldjoontes muutmata. Näeme konsolideeritud EBITDA-d 80 miljoni euro kandis, mis on kooskõlas ka grupi enda sihtvahemikuga 70–90 miljonit eurot.

Pisut tagasihoidlikemate prognooside taustal vähendame oma diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihti 1,40 euroni (oli 1,50 eurot). Selle kohaselt oleks 2023/24. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 7,7-kordne. Kordasime investeerimissoovitust „Osta“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 27.02.2024 kell 17:54 ning mis avaldati 27.02.2024 kell 17:55, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.