Avalehele
Enefit Greeni kolmanda kvartali tulemused jäid prognoosidele alla

Enefit Greeni kolmanda kvartali tulemused jäid prognoosidele alla

Enefit Greeni kolmanda kvartali elektritoodang kasvas aastaga 37% võrra, samas kui arvutuslik teenitud elektrihind oli 59% madalam kui aasta varem. Sellest tulenevalt langes Enefit Greeni kulumieelne ärikasum EBITDA 51,4% võrra ehk 15,9 miljoni euroni ning jäi oluliselt alla meie prognoositud 28,2 miljonile eurole.

Keskmist arvutuslikku teenitud hinda mõjutasid negatiivselt pikaajaliste elektrimüügilepingute (PPA) portfelli tasakaalustamiseks tehtud suured elektriostud. Kolmandas kvartalis osteti turult elektrit 110 GWh ehk ligi seitse korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Seejuures oli turult ostude keskmine hind oluliselt kõrgem alusturu perioodi keskmisest elektrihinnast, kuna ostud toimuvad peamiselt nõrga tuulega tundidel. Puhaskasum kahanes aastaga 78,1% ehk 5 miljoni euroni.

Oodatust väiksem elektritoodang

Enefit Green tõi välja, et suuremaid elektriostukulusid põhjustas peamiselt oodatust väiksem elektritoodang.  Ettevõte hindab puudujäägiks ligikaudu 90 GWh, mis tulenes eelkõige seisakust Akmene tuulepargis ja töökindluse väljakutsetest teistes Leedu tuuleparkides. Meie hinnangul oli selle negatiivne mõju kvartali EBITDA-le ligi 11 miljonit eurot, mis ühtlasi põhjendab ka meie ootustele selgelt alla jäämist. Nagu ka eelmises kvartalis, on EBITDA languse põhjuseks välismõjud. Usume, et neljas kvartal murrab negatiivse trendi ja ootame järgmisel aastal normaliseerumist.

Langetasime hinnasihti

Peegeldades oodatust väiksemat elektritoodangut ja suuri elektriostusid kolmandas kvartalis, vähendasime 2023. aasta EBITDA ootust 13% võrra, 115 miljoni euroni ning puhaskasumi ootust veerandi võrra, 54 miljoni euroni. Samas eeldame, et järgmisel aastal seisud normaliseeruvad ja langetasime vastavaid prognoose vaid 2–5% ulatuses.

Madalamate ootuste tõttu langetasime oma osade summa meetodil leitud aktsia hinnasihti 5,5 euroni (oli 5,9 eurot), mille kohaselt on Enefit Greeni 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 14-kordne ning aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 2-kordne (2024. aastal vastavalt 11,1-kordne ja 1,9-kordne). Kordasime aktsiale investeerimissoovitust „Osta“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 20.11.2023 kell 16:52 ning mis avaldati 20.11.2023 kell 16:52, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.