Avalehele
Aktsiaturg: kasvav jaeturg suurendab Tallinna Kaubamaja Grupi käivet

Aktsiaturg: kasvav jaeturg suurendab Tallinna Kaubamaja Grupi käivet

Tallinna Kaubamaja Grupi esimese kvartali käive tõusis 2.6% 163.7m euroni, kuid jäi meie ootustele 1.8% ehk 3.1m euroga alla. Peamine erinevus võrreldes ootustega tekkis Autode segmendis, kus müük langes 4.5%, võrreldes meie 6% kasvuootusega. Ootamatu oli ka Jalatsite segmendi 14% müügi langus, mida mõjutasid renoveerimistööd erinevatel müügipindadel. Tallinna Kaubamaja Grupi suurim segment, supermarketite kett Selver, kasvatas ootustele vastavalt käivet 5%.

Tegevuskulud vähendavad kasumlikkust

Kõikide segmentide kasumlikkus esimeses kvartalis aastases võrdluses langes. Brutokasumi tasemel marginaal kasvas tugeva jaeturu toel 0.3 protsendipunkti võrra, kuid tegevuskulud vähendasid kasumlikkust brutokasumi tasemest allpool. Tööjõukulud kasvasid 9.2% ehk 1.5 euro võrra, peamiselt keskmise palga 8.8% kasvu tõttu. Lisaks kasvasid rendikulud 0.3m euro võrra (6%), ja turunduskulud samuti 0.3m euro võrra (14%). Raamatupidamisearvestuse muutuste tõttu raporteerib ettevõte 2019. aasta algusest pikaajalisi rendilepinguid varana, mida amortiseeritakse läbi kasumiaruande, mitte ei näidata enam rendikulusid tegevuskulude osana. Seetõttu grupi kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas 12.6m euroni. Eelmise raamatupidamisstandardi järgi oleks esimese kvartali EBITDA langenud 11.6% 8.5m eurole, jäädes meie ootustele alla 12%-ga.

Kasvavad kulud vähendavad rahavoo ootusi

Kuna tegevuskulud kasvavad, vähendame oma äritegevuse rahavoogude ootusi. Lisaks viisime oma mudelid vastavusse uute IFRS 16 nõuetega, mille tõttu meie 2019.a. oodatav EBITDA tõuseb 64.5m eurole ja 2020.a. oodatav EBITDA 60.3m eurole, kuigi ärikasumi ootused jäävad sarnaseks eelmistele ootustele. Langetasime konsolideeritud käibe ootuseid, kuna langetasime autode müügi ootuseid. Kahanenud äritegevuse rahavoogude ootuste tõttu langetasime Tallinna Kaubamaja hinnasihi 9.1 eurole (9.3 eurot), kuid säilitasime Neutraalse soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega, mille leiad siit.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 22.04.2019 kell 16.49, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.