Avalehele
Baltic Horizon parandas oma tulemusi

Baltic Horizon parandas oma tulemusi

Baltic Horizoni puhas renditulu kasvas kolmandas kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 0,3 miljoni euro võrra 4,7 miljoni euroni, millele aitas kaasa kaubanduskeskustele tehtavate rendisoodustuste vähendamine.

Tänu suuremale puhtale renditulule kasvasid ka renditulud peale haldus- ja ärikulusid samas tempos 3,9 miljonile eurole. Jätkuvate tegevuste puhaskasum (välja arvatud 14,3 miljoni suurune kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum teises kvartalis) kasvas võrreldes eelmise kvartaliga 0,3 miljoni euro võrra 2,3 miljonile eurole. Renditulud peale haldus- ja ärikulusid ning jätkuvate tegevuste puhaskasum jäid vaid 0,1 miljoni euro võrra meie ootustele alla.

Erinevate uudiste valguses korrigeerisime oma ootusi

8. novembril allkirjastas Baltic Horizon lepingu HITS Investments OÜ-ga G4S büroohoone müümiseks 15,4 miljoni euro eest. Tehingust laekuvat raha plaanitakse kasutada uute ja energiaefektiivsemate investeeringute tegemiseks.

G4S büroohoone müümine annab meile kindluse Meraki büroohoone teise torni arendusprojekti lõpuleviimise osas, mistõttu lisasime selle oma mudelisse. Samal ajal Lätis taas kehtestatud piirangud (21. oktoobrist kuni 15. novembrini olid kõik mitte esmatarbekauplused suletud) panid meid vähendama ootusi ülejäänud aastaks seoses kaubanduskeskusega Galerija Centrs. 2021. aasta oodatav puhas renditulu 1,7 miljonit eurot vs 2020. aasta puhas renditulu 3 miljonit eurot.

Peamiselt seoses kinnisvara müügiga langetasime käibeootuseid

Seoses G4S büroohoone müügi ja Galerija Centrs renditulude vähenemise ootusega, vähendasime 2021. aasta oodatavat puhast renditulu ja renditulu peale haldus- ja ärikulusid 6-7% võrra, vastavalt 17,4 miljonile ja 16,6 miljonile eurole. Samuti vähendasime 2021. aasta puhaskasumi ootust -4,8 miljonile eurole (varasem ootus oli -3,8 miljonit eurot). Sarnaselt vähendasime ka 2022. aasta oodatavat puhta renditulu ootust ning renditulu ootust peale haldus- ja ärikulusid ning puhaskasumi ootust 9-14% võrra.

Jätame 2021. aasta kasumist makstava dividendi 0,05 eurole osaku kohta ning 2022. aasta kasumist makstava dividendi 0,08 eurole osaku kohta, mis teeb dividenditootluseks umbes 5-7%. Tõstsime osaku hinnasihi 1,10 eurolt 1,15 eurole, mis hindab Fondi 2021. aasta hinna/fondiosaku puhasväärtuse (P/NAV) suhtarvu 1,0 kordseks ning on sama näitaja viimase viie aasta keskmine. Kordame oma Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 11.11.2021 kell 14:42 ning mis avaldati 11.11.2021 kell 14:42, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.