Avalehele
Eesti inimesed kolivad mujalt Harju- ja Tartumaale

Eesti inimesed kolivad mujalt Harju- ja Tartumaale

  1. Kuigi kaks aastat järjest on kõikidesse Eesti maakondadesse tuldud välismaalt elama rohkem, kui sealt välismaale elama on mindud, kaotavad paljud maakonnad oma elanikke Eesti siserände tõttu.
  2. Eelmisel aastal koliti Eesti-siseselt peamiselt Harju- ja Tartumaale, kuid ka Hiiu, Pärnu ja Rapla maakonnad on siserändega rohkem elanikke juurde saanud.
  3. Harju ja Tartu maakonnas on suurim SKP elaniku kohta (peamiselt Tallinna ja Tartu linna toel) ning nendes maakondades loodud SKP moodustab kokku kolmveerandi Eesti kogumajandusest (2017. aastal vastavalt 64% ja 11%).
  4. Inimesed otsivad paremaid töötamisvõimalusi ja kõrgemat elatustaset. Suurema SKP-ga elaniku kohta maakondades on kõrgem palk, kuna suurema tootlikkusega ettevõtted ja asutused saavad lubada endale kõrgemat tööjõukulu. Samuti on elaniku kohta suurema SKP-ga maakondades kõrgem tööhõive.