Avalehele
Ignitis Grupi kasvu esimeses kvartalis vedas Rohelise Energia segment

Ignitis Grupi kasvu esimeses kvartalis vedas Rohelise Energia segment

Ignitis Grupi esimese kvartali korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga 42,6% või 33,3 miljoni euro võrra 111,4 miljoni euroni. See ületas meie ootuseid 13,1% võrra.

EBITDA kasv oli suuresti tingitud parematest tulemustest Rohelise Energia segmendis (+51 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kokku 70 miljonit eurot). Segmendi sees panustasid kasvu kõige rohkem Kaunase ja Kruonise hüdroelektrijaamad, mis lõikasid kasu kasvanud elektrihindadest ja suurematest mahtudest.

Oluline on märkida, et ettevõte tõstis oma 2022. aasta oodatava korrigeeritud EBITDA eesmärki 290-335 miljonilt eurolt 330-360 miljonile eurole ehk 10% võrra, kui võtta arvesse vahemike keskpunkte.

Hinnastamiskeskkond on Ignitis Grupi jaoks soodne

Käesoleva aasta esimese nelja kuu keskmine elektri hulgimüügihind Leedus oli umbes 134 eurot/MWh. Väidame, et praegune soodne hinnastamiskeskkond lubab Kruonise ja Kaunase hüdroelektrijaamade heal tootlusel jätkuda. Lisaks on Ignitis vihjanud sellele, et Pomerania tuulepark müüb 2022. aastal umbes 80% oma roheenergiast spot-turul, pakkudes soodsat mõju Poola hüppeliselt tõusvale elektrihinnale.

Kokkuvõttes näeme me, et 2022. aasta oodatav Rohelise Energia segmendi kulumieelne ärikasum EBITDA kasvab aastaga 45% või 48 miljoni euro võrra, kuni 156 miljoni euroni (varasem ootus oli 113 miljonit eurot).

EBITDA kasvu tasakaalustavad investeeringute ja rahastamiskulude kasv

Tõstsime 2022. aasta oodatavat kulumieelset ärikasumit EBITDA 8% võrra, 345 miljoni euroni, mis jääb uuendatud eesmärgi, 330-360 miljoni euro piiridesse. Kõrgemad ootused peegeldavad peamiselt elektrihinna kasvuootuseid. Samal ajal tõstsime investeeringuid uutesse rohelistesse projektidesse umbes 10% võrra ning veidi tõstsime rahastamiskulusid, mis tasakaalustab kallimat elektrihinda.

Selle tulemusena jätsime Ignitis Grupi aktsia hinnasihi 26 eurole, mille juures oleks ettevõtte 2022. aasta eeldatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhe 9,2-kordne. Kordame aktsale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 24.05.2022 kell 14:17 ning mis avaldati 24.05.2022 kell 14:17, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.