Avalehele
Kolmveerand kaupade ekspordi juulikuisest kasvust tuli õlitoodetest

Kolmveerand kaupade ekspordi juulikuisest kasvust tuli õlitoodetest

Eestis toodetud kaupade eksport tegi juulis jooksevhindades küll tugeva, 27-protsendise, tõusu, kuid see kasv oli väga kitsapõhjaline. Ligikaudu kolmveerand kasvust tuli õlitoodetest. Ilma õlitoodeteta oleks kaupade eksport kasvanud 8%, mis on samuti korralik näitaja. Kuigi õlitoodete hinnad kasvasid kiiresti, oli ka püsivhindades ehk hinnakasvu mõju kõrvaldades kaupade ekspordikasv tugev. Lisaks õlitoodetele, aitasid juulis ekspordikasvule veel rohkem kaasa puittoodete, mustmetallide ja mööbli väljavedu, kuid nende kolme kaubagrupi mõju ekspordikasvu oli vaid 17%.

Kogu selle aasta jooksul on õlitooted ekspordikasvu oluliselt mõjutanud. Näiteks kui seitsme kuu keskmisena on Eestis toodetud kaupade eksport kasvanud jooksevhindades keskmiselt 11%, siis ilma õlitoodeteta jääb see alla 4%. Koos õlitoodetega on kaupade ekspordikasv jooksevhindades sel aastal küll möödunud aastast tugevam, kuid ilma õlitoodeteta on tegemist olulise aeglustumisega. Kui kaupade väljaveo kasv püsivhindades on viimase pooleteise aasta jooksul olnud pigem tagasihoidlik, siis kogueksporti on toetanud tugev teenuste ekspordikasv.

Meie suuremate kaubanduspartnerite impordiprognoosid näitavad, et välisnõudlus on tasapisi nõrgenemas. Tööstusettevõtete hinnangul on nende konkurentsivõime meie suurimal, Euroopa Liidu turul, halvenemas. Samuti on eksporditellimused oma möödunud aasta keskpaiga tipust allapoole tulnud ning ka ettevõtete ekspordikasvu ootused on veidi nõrgenenud. Kuigi Eesti eksportijate hinnapõhine konkurentsivõime halveneb, kompenseerib seda osaliselt kaupade suurenenud lisandväärtus, mistõttu saavad ettevõtted välisturgudel ka kõrgemat hinda küsida. Nii ongi Eesti kaupade ekspordi osakaal mitmete meie suuremate kaubanduspartnerite turgudel viimase kümne aasta jooksul tõusnud. Samuti on ettevõtted oma hinnapõhise konkurentsivõime langust kompenseerinud väiksemate kasumitega.

Sel aastal peaks ekspordikasv tulema möödunud aastast tugevam, kuid järgmisel aastal ootame selle mõningast aeglustumist. Samas tuleks arvestada, et Eesti-suguses väikeriigis võivad ühekordsed tehingud või üksikute kaubagruppide suuremad kasvud või langused üldpilti oluliselt mõjutada.