Avalehele
LHV varade kvaliteet neljandas kvartalis paranes

LHV varade kvaliteet neljandas kvartalis paranes

Tänu paranenud laenuportfelli kvaliteedinäitajatele, kasvas LHV Grupi neljanda kvartali kasum EUR 1m võrra kolmanda kvartaliga võrreldes EUR 6m-ni. Kahanenud provisjonide hulk kompenseeris natukene alla meie ootuste tulnud tegevustulud, mille tulemusena puhaskasum vastas meie ootustele. Jätkuvate tegevuste omakapitali tootlus ROE kasvas kolmanda kvartali 13.9%-lt 16.1%-le neljandas kvartalis. LHV kapitali adekvaatsuse suhtarv paranes kvartaliga 1.1 protsendipunkti võrra 19.4%-le, mida toetas EUR 20m suurune uue allutatud võla väljalase.

Kasvuks ruumi jätkub

LHV kasvatas oma turuosa Eestis meie arvutuste järgi 4.0%-lt 2017 lõpus 4.8%-ni 2018 lõpus. Meie hinnangul võib LHV kohaliku nišipangana turuosa kasvatada veelgi. Võrreldes turu kahe suurema panga, Swedbanki ja SEB-ga, saaks LHV pakkuda paindlikumaid ja kiiremaid lahendusi. Turu suuruselt kolmas pank, Luminor, keskendub lähiajal ühinemisest saadavatele sünergiatele ja vähem turuosa kasvatamisele, mis annab LHV-le turuosa kasvatamisel veel ühe võimaluse.

Hind ei kajasta oodatavat kasvu

Vähendasime 2019 netointressitulude ootusi 2% võrra EUR 47.1m-le, kuid samal ajal vähendasime 7% võrra ka laenuprovisjonide ootusi EUR 7.5m-le, mis on ligi 0.7% laenumahust (0.6% 2018 aastal). Seetõttu korrigeerisime 2019 puhaskasumi ootuse EUR 25.7m-le. LHV kauples kommentaari väljaandmise ajal ligi 1.6x raamatupidamisväärtuse juures (P/B), mis meie hinnangul on madal, arvestades omakapitali tootlust 16% ja kasvu väljavaateid. Me säilitasime hinnasihi EUR 12.4 juures ja kordame LHV aktsiale Osta soovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 31.01.2019 kell 11.30, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.