Avalehele
Linas Agro suurendab oma jalajälge põllumajandussektoris

Linas Agro suurendab oma jalajälge põllumajandussektoris

Linas Agro konsolideeritud müügitulu majandusaasta esimeses kvartalis (kalendri kolmas kvartal) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 83,8% võrra 440 miljonile eurole.

Segmentide lõikes kasvas müügitulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes teravilja ja sööda segmendis 59% võrra 272,7 miljonile eurole, toidutoodete segmendis 358% võrra 79 miljonile eurole ning põllumajandustoodete ja -teenuste segmendis 92% võrra 92,1 miljonile eurole.

Need kolm ärisegmenti aitasid kõige rohkem kaasa kõrgema brutokasumi saavutamisele (+185% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 37,6 miljoni euroni). Kokkuvõttes kasvas kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 160% võrra 22 miljonile eurole, tõstes EBITDA marginaali 5%-le, mis on viimase viie majandusaasta neljas kõrgeim vastav näitaja.

Linas Agro omandas ettevõtte KG Group

Linas Agro omandas ettevõtte KG Group palju madalama, 4,3-kordse, ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarvu juures, kui olime ennustanud (6-7-kordne). Osaliselt on see põhjendatud meie ootustest kõrgema EBITDA-ga. Meie ootuste kohaselt saab ühendatud ettevõte kõige rohkem kasu suurenenud mõjust läbirääkimistel teravilja ostupartneritega, suuremast turuosast tekkiva väiksema müügitulu volatiilsusest ja kõrgematest marginaalitest ning vertikaalsest integratsioonist tingitud sünergiast.

Meie hinnangul on Linas Agro aktsial kasvupotentsiaali

Majandusaasta esimese kvartali tulemuste järgselt ning tulenevalt detailsemast infost uute segmentide kohta uuendasime oma ootuseid. Uute ootuste kohaselt oleks 2021/22. majandusaasta oodatav EBITDA 54,7 miljonit eurot võrrelduna 2020/21. aasta 25 miljonise EBITDA-ga.

Kõrgemate ootuste tulemusena tõstsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia sihthinda 1,2 eurole (varasem hind oli 1,0 eurot), mille juures Linas Agro 2021/22. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv oleks 9,5-kordne. Analüüsi tegemise hetke turuhinna juures oli vastav suhtarv 8,7-kordne, mistõttu andsime Linas Agro aktsiale investeerimissoovituse Osta (varasemalt Neutraalne).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 09.12.2021 kell 17:26 ning mis avaldati 09.12.2021 kell 17:27, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.