Avalehele
Linas Agrol teises kvartalis erakordsed tulemused

Linas Agrol teises kvartalis erakordsed tulemused

Linas Agro 2021/22. majandusaasta neljanda kvartali (kalendriaasta teine kvartal) konsolideeritud müügitulu kasvas aastases võrdluses 137,5% võrra, 548,1 miljoni euroni. Tulemus ületas meie ootuseid 56,5% võrra.

Kasvu toetasid suurenenud müügimahud Teravilja- ja söödasegmendis (+126% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), Toiduainete segmendis (+422% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) ning inflatsioonist tingitud müügitulu kasv Põllumajandustoodete ja -teenuste segmendis (+91% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Selle tulemusena kasvas ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 366,3% võrra, 59,4 miljoni euroni. Tulemus ületas meie ootuseid peaaegu viiekordselt.

Kuigi tugevad tulemused saavutati tänu oodatust paremale kasumlikkusele teraviljakaubanduses, ei ole selline kasv meie hinnangul pikas perspektiivis jätkusuutlik.

Head väljavaated saagikuses

Leedu Põllumajandusökonoomika Instituut prognoosib käesolevaks aastaks saagikuse kasvu riigis 11,5% võrra, 6 207 000 tonnini, millest ligikaudu 5 872 000 tonni moodustab teravili (+9,9% võrreldes eelmise aastaga). See on märgatavalt kõrgem eelneva kümne aasta keskmisest teravilja saagikusest – 5 200 000 tonni. Sellest tulenevalt usume, et Linas Agrot on järjekordselt ees ootamas aktiivne aasta teraviljakaubanduses.

Samas ootame tänavu Teravilja- ja söödasegmendi kasumlikkuse stabiliseerumist võrreldes eelmise aasta hullumeelse tasemega, mil ettevõtte brutokasum oli rekordiline 23 eurot tonni kohta.

Tõstsime Linas Agro hinnasihti

Tõstsime 2022/23. majandusaasta müügitulu ootuseid 11% võrra, 1,915 miljardi euroni, mis peegeldab peamiselt teravilja ja sööda müügimahtude kasvu. Sellest tulenevalt tõstsime oodatavat kulumieelset ärikasumit EBITDA 18% võrra, 70 miljoni euroni, mis on 42% madalam eelmise aasta erakordsest 120 miljoni euro suurusest tulemusest.

Suurendasime ka 2022/2023. aasta oodatavat puhaskasumit 13% võrra, 28,2 miljoni euroni. See tähendab omakapitali tootlust (ROE) ligikaudu 10%, mis on lähedal ettevõtte pikaajalisele omakapitali tootluse eesmärgile vahemikus 12-15%. Kõrgemate ootuste tõttu tõstsime oma hinnasihti 1,30 eurolt 1,60 eurole, mille juures on Linas Agro 2022/23. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 7,7-kordne. Kordasime Linas Agro aktsiale investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 08.09.2022 kell 09:46 ning mis avaldati 08.09.2022 kell 09:46. See ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Linas Agro