Avalehele
Nordeconi uute tellimuste arv kolmandas kvartalis kasvas

Nordeconi uute tellimuste arv kolmandas kvartalis kasvas

Vaatamata kulude kasvule ja tarneahela probleemidele, kasvatas Nordecon oma müügitulu 12% võrra 91 miljonile eurole ning saavutas 3,2%-lise kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaali. Müügitulu osas olid meie ootused peaaegu täpsed, samal ajal kui kolmanda kvartali kasumlikkus oli veidi üle meie ootuste.

Nordeconi teostamata tööde maht teise kvartali lõpuks eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 44% võrra 269 miljoni euroni, mistõttu müügitulu kasv kolmandas kvartalis meid ei üllatanud. Mis meid siiski üllatas, oli teostamata tööde mahu kiire kasv. Kliendid paistavad olevat leppinud hüppelise ehitushindade tõusuga, mille tulemusena Nordeconi teostamata tööde maht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas 36% võrra 293 miljoni euroni, mis on ettevõtte jaoks uus rekord.

Kulude kasvu tõttu ootame 2022-23 aastaks vaid 2,3-2,4%-list EBITDA marginaali

Sisendihinnad teises ja kolmandas kvartalis tõusid hüppeliselt ning Nordecon tõi välja, et mõned materjalihinnad tõusid isegi 30%. Seetõttu langetasime 2022. ja 2023. aastateks marginaalide ootuseid. Kuna Nordeconi oma kinnisvaraarenduse osa on väike, keskmiselt kaks projekti aastas, ja madalate marginaalidega ülimalt konkurentsitiheda üldehituse osa suur, siis meie kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaali ootused 2022.-2023. aastateks on vaid 2,3-2,4%.

Meie hinnangul on aktsia turul õiglaselt hinnastatud

Meie hinnangul Nordeconi tulud 2022. aastal kasvavad kuni 335 miljoni euroni, rohkem kui ettevõtte enda poolt 2019.-2022. strateegilises plaanis seatud eesmärk 327 miljonit eurot. Näeme, et enamik teisi eesmärke, sealhulgas kasumlikkuse ja tulude jaotuse eesmärgid, ei ole täidetavad. Ootame 2022.-2023. aastate EBITDA-ks umbes 8 miljonit eurot, mille korral ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja oleks 8-kordne, mis on lähedal ettevõtte ajaloolisele keskmisele näitajale ja meie hinnangul õiglane. Kuna langetasime keskmises ja pikas vaates ettevõtte marginaalide ootuseid, siis langetasime ka aktsia hinnasihti 1,5 eurolt 1,3 eurole ning kordame aktsiale varem antud Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 23.12.2021 kell 15:43 ning mis avaldati 23.12.2021 kell 15:43, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.