Avalehele
Novaturas täitis teises kvartalis ootuseid

Novaturas täitis teises kvartalis ootuseid

Tänu oma lubaduse täitmisele jõuda 10 000 inimese teenindamisele kuus, kasvatas Novaturas oma käivet teises kvartalis võimsa 323% võrra kuni 23,5 miljoni euroni võrreldes eelmise kvartaliga. Samal ajal kasvasid ka elavnenud tegevuse tõttu ettevõtte tegevuskulud 1,5 miljoni euro võrra kuni 2,5 miljoni euroni.

Kulumieelne ärikasum EBITDA paranes eelmise kvartaliga võrreldes 0,3 miljoni euro võrra, 0,8 miljoni euroni, mis ületas meie ootusi 0,3 miljoni euroga. Perioodi iseloomustab Novaturase kiire reageerimine turunõudlusele ning uute sihtkohtade pakkumine, edestades selles oma konkurente, mille tulemusena näitas Novaturas tugevat kasumlikkust.

Ootame positiivset kolmandat kvartalit

Vaatamata kiiresti levivale COVID-19 viiruse delta tüvele, usume, et kolmas kvartal tuleb Novaturase jaoks positiivne. Esiteks võeti juulikuus kasutusele digitaalne Euroopa Liidu COVID tõend, võimaldades järjest rohkematel inimestel turvaliselt reisida. Teiseks on turismisektor väga kiiresti kohandanud oma taristu ohutusnõuetega vastavaks. Ning kolmandaks plaanib ettevõte alates septembrist alustada lende oma traditsioonilistesse sügisestesse reisisihtkohtadesse nagu Portugal, Itaalia ja Hispaania. Selle tulemusena prognoosib Novaturas kolmanda kvartali mahuks vähemalt 20 000 inimest kuus.

Turismisektori taastumine aktsia hinnas veel ei kajastu

Tõstame oma 2021. aasta käibeprognoosi 21% võrra, 85 miljoni euroni, ja EBITDA prognoosi 2 miljonilt eurolt 3 miljoni euroni. 2022. aasta müüginumbreid tõstsime 20% võrra kuni 150 miljoni euroni ja EBITDA väärtust 4 miljonilt eurolt 6 miljoni euroni. Pikas perspektiivis tõstsime EBITDA ootusi ligi 10% võrra, kuna nii nõudlus reisimise järele kui ka hinnad eeldatavasti normaliseeruvad.

Kõrgenenud ootuste tõttu tõstsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil põhinevat hinnasihti 5,0 eurolt 5,5 eurole. Väidame, et turismisektori taastumine ei ole veel adekvaatselt aktsia hinda sisse arvestatud, mistõttu muutsime investeerimissoovituse Neutraalselt soovituseks Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 30.07.2021 kell 14:39 ning mis avaldati 30.07.2021 kell 14:40, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Novaturas, NTU1L