Avalehele
Novaturase neljanda kvartali tulemused jäid prognoosidele alla

Novaturase neljanda kvartali tulemused jäid prognoosidele alla

Novaturas teenindas neljandas kvartalis 49 100 klienti, mida on 3% vähem võrreldes eelmise aasta sama peroodiga. Tulemust mõjutasid Egiptuse ja Jordaania pakkumiste vähendamised (üle 9 000 kliendi) Lähis-Ida sõjalise konflikti tõttu.

Sestap kasvas Novaturase müügitulu mullusega võrreldes vaid 0,9% võrra 41,7 miljoni euroni. Keskmine tulu reisija kohta oli aastases võrdluses 4% suurem. Lisaks vähenes brutomarginaal 0,9 protsendipunkti võrra ehk 8,5%-ni, samas kui tegevuskulud kasvasid aastaga ligi 13%. Selle tõttu suurenes kulumieelne ärikahjum 1,4 miljoni euro võrra 2 miljoni euroni, puhaskahjum oli aga 2,7 miljonit eurot. Mõlemad näitajad jäid meie prognoosidele oluliselt alla.

Uuendatud prognoos käesolevaks aastaks

Ootustele allajäämine oli enamasti tingitud madalamast brutomarginaalist ja oodatust kõrgematest tegevuskuludest, millest umbes 1 miljon eurot oli ühekordse iseloomuga. Samal ajal esitles Novaturas üsna kainestavat prognoosi käesolevaks aastaks, mille kohaselt teenindatakse 240 000–280 000 klienti ja teenitakse 200–220 miljonit eurot müügitulu. Suures pildis sihib Novaturas seega eelmise aastaga võrdväärseid tulemusi.

Ootused korrigeeritud vastavalt ettevõtte enda prognoosidele

Kärbime 2024. aasta müügitulu ootust 4% võrra 210 miljoni euroni ning langetame EBITDA ootust 12% võrra 5,3 miljoni euroni. See on nüüd paremini kooskõlas grupi väljavaadetega. Meie prognoositav EBITDA peegeldab tagasihoidlikku 2,5% marginaali. Pikemaajalisi prognoose muutsime oluliselt väiksemas mahus, kuna eeldame, et järkjärguline digitaliseerimine parandab kasumlikkust. Tagasihoidlikemate lühiajaliste prognooside tõttu langetasime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil põhineva hinnasihi 4 eurole (oli 4,5 eurot), mille juures on 2024. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 7-kordne ja aktsia hinna/kasumi (P/E) suhtarv 9,6-kordne. Pidades silmas veidi vähem atraktiivset riski ja tulu suhet, langetame investeerimissoovituse tasemele „Neutraalne“ (oli „Osta“).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 15.03.2024 kell 10:41 ning mis avaldati 15.03.2024 kell 10:41, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.