Avalehele
Olainfarmil vastakad esimese kvartali tulemused

Olainfarmil vastakad esimese kvartali tulemused

Esimese kvartali head müügitulemused Venemaal aitasid balansseerida märgatavalt kesisemaid müügitulemusi Valgevenes ja Kesk-Aasia riikides. Selle tulemusena suurenes müük võrreldes eelmise aastaga 3,4%, 33,5 miljoni euroni. Esimeses kvartalis kulutas Olainfarm rohkem ka turundusele, mis oli eelmisel aastal COVID-19 piirangute tõttu ootele jäänud. Selle tulemusena vähenes kulumieelne ärikasum (EBITDA) eelmise aastaga võrreldes 16,1% võrra, 7,2 miljoni euroni. Kuna 2020. aasta esimese kvartali ebasoodsatest valuutakõikumistest tingitud kahjum ei kordunud, paranes puhaskasum 5,1 miljoni euroni.

Ajutiselt madal brutokasumlikkus

EBITDA jäi meie ootustele alla 16,7% võrra ja puhaskasum 13% võrra, peamiselt oodatust madalamate müügitulemuste ja üllatuslikult madala brutomarginaali tõttu. Brutomarginaal jäi võrreldes eelmise aastaga üpriski madalale tasemele, 56,5% juurde. Brutomarginaali languse põhjuseks võib pidada suuremaid sisendkulusid (kemikaalid). Usume, et apteegid ja tootjad suudavad suuremad sisendkulud järk-järgult lõpptarbijale üle viia. Seetõttu usume, et Olainfarm suudab ülejäänud 2021. aastal osaliselt taastada oma brutokasumlikkust.

Jätsime hinnasihi muutmata

2021. aasta müügiootusi alandasime 1% võrra, 135 miljonile eurole ja kulumieelse ärikasumi EBITDA ootust vähendasime 5% võrra, 24,2 miljonile eurole, peegeldades ajutiselt madalat brutokasumlikkust. Eeldame, et suurenenud sisendkulud on ajutised ning ei mõjuta pikemaajalist kulumieelset ärikasumit. Jätsime oma hinnasihiks 8 eurot aktsia kohta, mis hindab 2021. aasta ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarvu 4,8-kordseks, mis on üheteistkümne aasta keskmine. Jätsime aktsiale Neutraalse soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 03.06.2021 kell 09:52 ning mis avaldati 03.06.2021 kell 09:53, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.