Avalehele
Tallinna Kaubamaja suutis jälle kasumlikkusega üllatada

Tallinna Kaubamaja suutis jälle kasumlikkusega üllatada

Tallinna Kaubamaja Grupi kolmanda kvartali müügitulu kasvas aastaga 5% võrra, 216,5 miljoni euroni, mis vastas täpselt meie ootustele. Kuid järjekordselt suutis Tallinna Kaubamaja Grupp meid üllatada kõrge kasumlikkusega, näidates 27,1%-list brutomarginaali. See on isegi veidi kõrgem, kui eelmise aasta sama perioodi brutomarginaal, (26,8%) millele aitas kaasa Autokaubanduse segmendi kõrgem müügitulu.

Kolmanda kvartali brutokasum oli 58,6 miljonit eurot, mis oli 6% võrra suurem, kui eelmisel aastal. Hüppeliselt kasvanud energiahindade ja kõrgemate palgakulude tõttu, ootasime ka suuremaid tegevuskulusid, mis meie hinnangul oleks tähendanud kulumieelse ärikasumi EBITDA alanemist umbes 30% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Selle asemel raporteeris Tallinna Kaubamaja Grupp kulumieelseks ärikasumiks 18,7 miljonit eurot (-20% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), mida peamiselt mõjutasid 171,1% kõrgemad kütte- ja elektrikulud.

Märksõnaks on efektiivne kulude kontroll

Hüppeliselt tõusvate energiahindade ja kasvavate palgakulude tingimustes on Tallinna Kaubamaja Grupp näidanud erakordset võimet hoida brutomarginaali mitu kvartalit järjest peaaegu muutumatuna ning kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaali 8-10% piirides. Arvame, et see on oskusliku kulude kontrollimise ja efektiivsuse tõstmiseks leitud lahenduste tulemus. Me usume, et Tallinna Kaubamaja Grupp on aastatel 2022-2024 suuteline hoidma oma brutomarginaali 26-27% ning EBITDA marginaali 8,3% lähedal.

EBITDA languse tõttu alandasime Tallinna Kaubamaja grupi hinnasihti

Peamiselt kõrge inflatsiooni tõttu tõstsime 2022. ja 2023. aastate oodatavat müügitulu 4% ja 5% võrra, vastavalt 852 miljoni (varasem ootus 819 miljonit) ja 888 miljoni (varasem ootus 843 miljonit) euroni. Samal ajal langetasime 2022. ja 2023. aastate oodatavat kulumieelset ärikasumit 17% ja 1% võrra, vastavalt 75 miljoni (varasem ootus 81 miljonit eurot) ja 76 miljoni (varasem ootus 77 miljonit eurot) euroni.

Kuna Tallinna Kaubamaja kasum väheneb eeldame, et ka investeeringute plaane on üle vaadatud ning nende tempot veidi aeglustatud. Madalama EBITDA tõttu alandasime Tallinna Kaubamaja Grupi hinnasihti 11 eurolt 10,5 euroni, mis tähendab, et ettevõtte kaupleb turul 8,4-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja juures, mis ühtlasi on ettevõtte viimase 10 aasta keskmine.

Võttes arvesse praegust majanduskeskkonda, kordame me aktsiale Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 24.10.2022 kell 11:26 ning mis avaldati 24.10.2022 kell 11:41, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.