Avalehele
Tallinna Vee käibe kasv ületas ootusi

Tallinna Vee käibe kasv ületas ootusi

Tallinna Vee esimese kvartali käive kasvas 4.2%, mis ületas meie ootusi 1.7% võrra. Müüdud kogused ületasid meie ootuseid ligi 2%, peamiselt tänu müüdud koguste 31% kasvule väljaspool põhitegevuspiirkonda. Lisaks ületasid meie ootusi ka asfalteerimis- ja ehitusmahud. Kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga 2.1% ja ületas meie ootusi 1.9%, peamiselt oodatust suuremale kokkuhoiule juriidilistelt kuludelt. Mainitud kokkuhoid koos kasvanud tuludega aitasid vähendada kõrgema elektrihinna, saastetasu ja amortisatsioonikulude mõjusid.

Ootame tariifide langust kolmandas kvartalis

Tallinna Vee veetariifid säilisid esimeses kvartalis 2010. aasta tasemel, kuna tariifivaidluse ajaks ei kehtestanud Konkurentsiamet ajutisi tariife. Hetkel vaatab Konkurentsiamet läbi Tallinna Vee selgitusi tariifiavaidlusele. Meie ootustes langevad veetariifid Tallinnas kolmandas kvartalis. Samal ajal ootab ettevõte juunis lahendust Rahvusvahelisest Arbitraažist, kus Tallinna Vee protsess Eesti Vabariigi vastu algatati oktoobris 2014.

Jätame hinnasihi kümnele eurole

Võrreldes meie eelmise kommentaariga tegime ootustesse vaid väikseid muudatusi. Kuna tariifide kokkuleppimine on võtnud rohkem aega kui ootasime, siis lükkasime madalamate veetariifide alguse kolmandasse kvartalisse, mistõttu tõusis 2019. aasta oodatav käive ja EBITDA, kuid ootused aastaks 2020 jäid samaks. Kohandasime Tallinna Vee mudeli ka uute IFRS 16 nõudmistega, kuigi uute standardite mõju Tallinna Veele oli väike (Tallinna Vee raporteeritud rendilepingute maht oli 0.7 miljonit eurot). Ettevõtte juhtkond tegi aktsionäride koosolekul ettepaneku maksta 2018. aasta eest dividende 75 senti aktsia kohta, mis jäi meie 90-sendisele ootusele alla, kuid alates järgmisest aastast ootame endiselt dividendideks 60 senti aktsia kohta. Kuna muudatused meie ootustes olid väikesed, siis jätsime hinnasihi 10 eurole ja säilitasime Vähenda soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 07.05.2019 kell 17.42, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Tallinna Vesi