Avalehele
Tallinna Vee teenuste maht kasvab

Tallinna Vee teenuste maht kasvab

Tallinna Vee neljanda kvartali müügikäive ületas meie ootusi 3% võrra, peamiselt tänu müüdud teenuste suuremale kogusele. Kuna Tallinna veetariifid on külmutatud alates 2011. aastast, saavutati rekordiline müük eraklientidele (EUR 6.6m) tänu rekordkogustele. Meie ootasime 2017. aasta neljanda kvartali kõrge käibetasemega võrreldes langust.

Käibe tõusu tasakaalustas kulude kasv

Kui võimalike nõuete provisjonid välja arvata, kahanes kvartali kulumieelne ärikasum EBITDA 5% 2017. aastaga võrreldes, jäädes vaatamata käibe kasvule meie ootustele 4.2%-ga alla. Põhiteenuste osutamiseks tehtud otsekulud küll kahanesid 5.5%, aga EUR 0.5m võrra kasvanud varade hooldus- ja remondikulud viisid EBITDA alla. Lisaks suurendas Tallinna Vesi võimalike nõuete provisjone EUR 1.5m võrra, mille tõttu neljanda kvartali puhaskasum jäi meie ootustele alla EUR 1.7m võrra.

Meie hinnangul on Tallinna Vesi rahavoogude väljavaate kohta liiga kallis

Kuna me varem ootasime, et Tallinna Vesi alandab 2019 algusest veetariife, kuid seda ei ole Tallinnas veel tehtud, siis tõstsime Tallinna Vee 2019 käibeootuse EUR 53m-ni (EUR 48m) ja EBITDA ootuse EUR 25m-ni (EUR 23m). Meie ootuste järgi langeb Tallinna Vee 2020. aasta EBITDA, kui tariifide langus on sisse viidud kogu aastaks, EUR 23m-ni. Kuna me ootame, et Tallinna Vesi sihib 2-kordset netovõla/EBITDA suhtarvu, siis peaks meie hinnangul Tallinna Vesi oma pikaajalise netovõla vähendama ligi EUR 50m-ni. Kuna me ootame EBITDA langust, võla vähendamist, investeeringute kasvu ja on ka võimalus kahjunõuete realiseerumiseks, siis langetasime dividendiootuse EUR 0.9-le aktsia kohta, kuigi ettevõtte aastakasum aktsia kohta (EPS) EUR 1.21 lubaks kõrgemat väljamakset. Peale 2019. aastat ootame iga-aastaseks dividendiks EUR 0.6 aktsia kohta. Säilitame Tallinna Vee hinnasihi EUR 10.0 juures, aga kuna me peame aktsia hetkehinda kahanevate vabade rahavoogude kohta liiga kalliks, siis langetasime investeerimissoovituse Neutraalselt Vähendamissoovituseks.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 06.02.2019 kell 16.10, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Tallinna Vesi