Avalehele
Tallinna Vee teise kvartali kulumieelne ärikasum langes 10% võrra

Tallinna Vee teise kvartali kulumieelne ärikasum langes 10% võrra

Tallinna Vee teise kvartali käive kasvas aastaga 1% võrra, peamiselt tänu aeglaselt kasvavatele müüdud koguste hulgale. Veetariifid Tallinnas on külmutatud aastast 2011, kuid ettevõtte hinnangul võivad langeda käesoleva aasta neljandast kvartalist. Teise kvartali kulude seas oli ligi 0,7 miljonit eurot Eesti Vabariigile Rahvusvahelise Vahekohtu osaliste kulude katteks. Peamiselt nende kulude tõttu langes Tallinna Vee kulumieelne ärikasum EBITDA 10% võrra 8,1 miljoni euroni. See on võrreldav meie 8 miljoni eurose ootusega. Puhaskasumi langus 2,6 miljoni euro võrra oli seletatav nii EBITDA langusega kui kõrgemast dividendist tulenenud tulumaksu kohustuse kasvuga, mis mõlemad vastasid ootustele.

Tallinna Vesi ootab tariifi langust neljandas kvartalis

Tallinna Vesi esitas Riigikohtule kassatsioonikaebuse seoses teise astme kohtu 19. juuni otsusega mitte rahuldada Tallinna Vee nõuet Konkurentsiametile 2013-2017 saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks. Meie ootustes Tallinna Veele lepinguga võrreldes väiksemaid tariifitulusid ei kompenseerita. Siiani on kohtud kinnitanud Konkurentsiameti õigust kehtestada Tallinna Veele veetariife ja seetõttu on meie hinnangul tõenäoline, et uued tariifid saavad olema lähedal Konkurentsiameti ootustele. Tallinna Vesi on välja toonud 10 miljoni euro suuruse erinevuse ettevõtte ja Konkurentsiameti aastaste veetariifide arvutuste vahel. Meie ootustes langetatakse tariife neljanda kvartali keskel, mille tulemusena 2020. aasta käive langeb ligi 10 miljoni euro võrra.

Jätame aktsia hinnasihi 10 eurole ja säilitame Vähenda soovituse

Kvartalitulemused meie ootusi eriti ei muutnud. Kuna meie ootustes tariifid langevad alles aasta lõpus, tõstsime 2019. aasta eest makstava dividendiootuse 0,75 eurole aktsia kohta (eelmine ootus 0,6 eurot). Kuna muid ootusi kvartalitulemused ei muutnud, säilitasime aktsia hinnasihi 10 eurol ning jätsime alles investeerimissoovituse Vähenda.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 01.08.2019 kell 17:44, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Tallinna Vesi