Avalehele
Toiduainetööstus otsib läbi automatiseerimise uusi lahendusi

Toiduainetööstus otsib läbi automatiseerimise uusi lahendusi

Värske Swedbanki uuringu kohaselt panustavad toiduainetöösturid järjest enam automatiseerimisse ja koostöösse teadus- ja haridusasutustega. Peamiselt tuntakse puudust aga valdkonna spetsialistidest, mis võib hoida tagasi investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse.

Hea meel on näha, et 69% sektori ettevõtetest plaanib lisandväärtust kasvatada läbi automatiseerimise ning neli ettevõtet kümnest plaanib seda teha koostöös teadus- ja haridusasutustega. Lisandväärtust planeeritakse kasvatada järgmise kahe aasta jooksul 9%, mida on aga mõnevõrra vähem oodatavast tööjõukulude kasvust.
Investeeringuid planeeritakse 2019. aastaks 16% vähem kui aasta tagasi, kuid positiivne on, et põhifookuses on investeeringud kaasaegsesse tehnoloogiasse. Panustatakse peaasjalikult automaatsetesse liinidesse ja kasvav trend on investeeringud robotitesse. Lisaks tehakse investeeringuid ERP süsteemidesse, erinevatesse anduritesse ning uue põneva valdkonnana e-poodide arendusse.

Oliver Olti sõnul on toiduainetööstuse sektori kindlustunne mõõdukas. Ligikaudu 80% vastanutest plaanib kasvatada nii käivet kui kasumit. Keskmiselt oodatakse käibe kasvu 2,5%, mida on siiski kaks korda vähem kui aasta tagasi. Samas on oodatav majanduskasv nii koduturu kui sektori peamistel eksporditurgudel sarnases suurusjärgus. Lisaks tunnetavad ettevõtjad tööjõupuuduse jätkuvat kasvu – viiest vastajast kolm tunneb puudust just erialase kvalifikatsiooniga spetsialistidest ning palgakasvu prognoos on kõigi aegade kõrgeimal 6,3% tasemel. Olt lisab, et eelneva valguses on ootuspärane, et uute tööliste asemel otsitakse lahendusi läbi automatiseerimise ja digitaliseerimise.

Swedbank korraldab ettevõtjatega koostöös tööstusuuringut juba kaheksandat aastat järjest. Tänavu vastas küsitlusele 288 Eesti olulisemat tööstusettevõtet. Nende hulgas oli 39 toiduainetööstuse sektori ettevõtet, kelle kogukäive oli 2018. aastal üle 845 miljoni euro.

 

Märksõnad: Toiduainetööstus, Uuring