Avalehele
Tööjõupuudus hoiab palgakasvu kiirena

Tööjõupuudus hoiab palgakasvu kiirena

  • Tööjõupuudus on jõudnud eelmise buumi tasemeni
  • Swedbanki prognoosi järgi püsib hõive määr kõrge ja tööpuudus madal ka järgmisel kahel aastal.
  • Brutopalga kasv peaks meie hinnangul jääma järgmistel aastatel 5-6% piiresse.

Pingeline olukord tööturul püsib

Tööturu statistika näitab, et pingeline olukord tööturul püsib. Hõive määr on kõrge ja tööpuudus madal. Tööhõive määr püsis kolmandas kvartalis eelmisel aastal saavutatud rekordi juures. Ka teiste Euroopa riikidega võrreldes paistab Eesti inimeste aktiivne tööturul osalemine silma.  Eriti märkimisväärne on vanemaealiste töötajate hõivatus.

Eelmise aastaga võrreldes suurenes osa-ajaga töötajate arv, täistööajaga hõivatute hulk aga langes. Kuna sobivate töötajate leidmine on keeruline, siis leiavad rakendust ka need, kes täisajaga töötada ei saa või ei taha. Ilma töövõimereformita oleks tööpuuduse määr veelgi madalam. Töötukassas arvel olevatest töötutest moodustasid kolmandiku vähenenud töövõimega inimesed.

Tööjõupuudus on jõudnud eelmise buumi tasemeni

Tööjõupuudus oli oktoobris äritegevust takistav peamine tegur kolmandiku tööstus- ja teenindus- ning 60% ehitusettevõtete hulgas. Need numbrid on sarnased eelmise majandusbuumi tasemega. Samas tööjõudu kui ressurssi on meil oluliselt vähem kui toona:  tööealisi on praegu umbes Narva linna jagu ehk 70 000 inimese võrra vähem kui 2006-2007.

Ilma võõrtööjõuta oleks tööjõupuudus veelgi suurem, seda eriti ehituses, kus näiteks elamuehituses on tööprotsesside automatiseerimise võimalused  võrdlemisi piiratud. Käesoleva aasta 10 kuuga on registreeritud 17 000 lühiajalist välismaalase töötamist ehk 2,6% hõivatutest.

Tööjõupuudus hoogustab palgakasvu

Töötajad tunnevad ennast tööturul võrdlemisi kindlalt. Täitmata ametikohtade arv ja töötaja algatusel töölt lahkunute hulk on kõrged. Seetõttu püsib surve ka palkade kasvuks. Swedbanki prognoosi järgi on hõive määr kõrge ja tööpuudus madal ka järgmisel kahel aastal. Tööjõupuudus hoiab palgakasvu kiirena. Brutopalga kasv peaks meie hinnangul järgmistel aastatel jääma 5-6% piiresse.

Ettevõtjate jaoks läheb elu järgmisel aastal ilmselt keerulisemaks. Toorme- ja palgakulud tõusevad, samas nõudlus kasvab aeglasemalt kui sellel või eelmisel aastal. See paneb surve alla ettevõtete kasumlikkuse. Ettevõtete kasumid on aga viimase viie aasta jooksul olnud pigem kesised ja allpool 2013. aastal saavutatud taset.