Avalehele
Tööpuudus kasvab töövõimereformi mõjul

Tööpuudus kasvab töövõimereformi mõjul

Eelmise aasta neljandas kvartalis jätkus hõive langus ja töötute arvu suurenemine. Hõivatute arv alanes neljandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes tuhande inimese võrra. Palgatöötajate arv kahanes enam kui kasvas ettevõtjate hulk. Hõive vähenes ehituses ja avalikus sektoris ning kasvas muus teeninduses.

Tööturult õpingute, kõrge vanuse, halva tervise või näiteks laste kasvatamise tõttu eemal olevate inimeste arv vähenes neljandas kvartalis aastataguse ajaga võrreldes 1500 inimese võrra. Mitteaktiivsuse vähenemist mõjutasid riigipoolsed reformid: töövõimereform ja pensioniea tõus.

Töötute arv oli eelmise aasta neljandas kvartalis veidi suurem kui üle-eelmise aasta lõpus. Tööpuudus oli jätkuvalt madal, ulatudes 6,6%ni. Kokku otsis Eestis neljandas kvartalis aktiivselt tööd 45 tuhat inimest. Vabu ametikohti oli samal ajal Statistikaameti andmetel kolmanda kvartali lõpus ligi 11 000.

Sellel aastal peaks hõive vähenema ja tööpuudus suurenema

Sellel aastal peaks hõivatute arv veidi alanema, kuna tööjõukulude kiire kasv sunnib tööprotsesside efektiivsust tõstma. Avalikus sektoris vähendab hõivet haldusreform. Teiselt poolt peaks EL eesistumine aasta teisel poolel suurendama töötajate arvu nii avalikus sektoris kui muudes teenindusvaldkondades.

Töövõimereformi tõttu jätkub tööpuuduse määra tõus. Jaanuari lõpus otsis Töötukassa andmetel nende toel tööd üle 6000 vähenenud töövõimega inimese. Töötukassa prognooside järgi on töövõimereformi mõjul sel aastal  registreeritud töötute arv keskmiselt neljandiku võrra kõrgem kui eelmisel aastal.