Avalehele
Tööstuse ja jaekaubanduse väljumine kriisist on väga erinevad

Tööstuse ja jaekaubanduse väljumine kriisist on väga erinevad

Tööstussektori tootmismahtude languse süvenemine mais oli ootuspärane. Kuigi energiatootmise ja mäetööstuse tootmismahtude langused taandusid, siis nõudluse nõrgenemine süvendas nii kodu- kui välisturul töötleva tööstuse tootmismahtude vähenemist. Tööstussektori tootmismaht vähenes mais aastases võrdluses 18%, töötlevas tööstuses aga 17%.

Ärikliendid tarbivad kriisi ajal elektrit oluliselt vähem

Energiatootmise maikuu tugeva languse taga oli elektritoodangu 41% vähenemine, samal ajal kui soojust toodeti 9% rohkem kui aasta tagasi. Elektrienergia tootmine on püsivalt olnud languses juba möödunud aasta veebruarist. Elektritootmist mõjutavad praegu ühelt poolt nii kõrge süsihappegaasi kvoodihind, kui ka koroonakriisi ajal vähenenud elektritarbimine. Elektrienergia tarbimise vähenemine tuli peamiselt suurte ja keskmise suurusega äriklientide arvelt, samas kui koduklientide elektritarbimine suurenes aastases võrdluses oluliselt. Juunis elektritarbimise langus esialgsetel hinnangutel süvenes. Süsihappegaasi kvoodihind, mis saavutas oma tipu möödunud aasta septembris on küll tasapisi allapoole liikunud, kuid oli juuni lõpus ikka veel neli korda kõrgem, kui 2017. aastal.

Süvenenud on töötleva tööstuse käibelangus nii välis- kui koduturul

Töötlevas tööstuses vähenes enamike tegevusalade tootmismaht. Vaid paberi- ja keemiatööstuses see suurenes, kuid need kasvud oli tagasihoidlikud ja mõju üldpildile väike. Kuna töötleva tööstuse tootjahinnad on languses, siis majandusharu keskmise müügitulu vähenemine tootmismahtudega võrreldes veelgi suurem. Nii vähenes töötleva tööstuse müügitulu mais aastases võrdluses 22%. Kriisi ajal on süvenenud töötleva tööstuse ettevõtete käibelangus nii välis- kui ka koduturul – mais olid langused vastavalt 26% ja 17%. Üha suuremasse langusesse on läinud ka uued tellimused, mis vähenesid mais veerandi võrra. Lisaks tootmismahu ja käibe langusele näitab töötleva tööstuse ettevõtete rasket olukorda see, et 28% selle majandusharu hõivest saavad Töötukassa töötasuhüvitist.

Ebakindlust välisnõudluse paranemise suhtes on praegu veel palju

Kuigi juunis tööstusettevõtete üldine kindlustunne ja ka tootmise kasvuväljavaade paranesid, jäid need veel kaugele maha kriisieelsest tasemest. Kiiresti on paranenud euroala ostujuhtide indeks, mille järgi saab hinnata majandusaktiivsust. See ei ole jõudnud veel kasvuni, kuid juba üsna lähedale sellele tasemele, mida me nägime jaanuaris. Suurematest euroala riikidest on olukord kiiremini paranenud Prantsusmaal ja Saksamaal. Ostujuhtide indeksid on paranenud ka USA-s, Ühendkuningriigis ja Hiinas. Viimases on see tõusnud juba üle kriisieelse taseme. See annab küll parema väljavaate välisnõudlusele, kuid tuleks arvestada, et paljudes riikides maailmas, eelkõige just USA-s, Brasiilias ja Indias on koroonaviiruse levik veel eskaleerumas ning samuti on maailmakaubanduses üha rohkem moonutusi, mis piiravad selle kasvu. Ebakindlust välisnõudluse paranemise suhtes lähiajal on praegu veel palju.

Jaekaubandusettevõtete müügitulu langus on tublisti taandunud

Üha sügavamasse langusesse läinud töötleva tööstuse kõrval on aga jaekaubandusettevõtete müügitulu langus püsivhindades tublisti taandunud. Kui aprillis vähenes see aastases võrdluses 15%, siis mais vaid 1%. Jaekaubanduse müügitulu paranemist näitas kaardimaksete käibelanguse kiire taandumine, kusjuures mitmete kaubagruppide juures (näiteks rõivad, elektroonika, spordi- ja ilukaubad) paranes kaardimaksete käive järsult koos kaubanduskeskuste avamisega 11. mail. Nii oligi mai teine pool jaekaubanduses tugevam, kui kuu esimene pool. Juunis jätkus jaekaubandusettevõtete kindlustunde paranemine.

Inimeste kindlustunne teha suuremaid oste on järsult halvenenud

Üha sügavamasse langusesse on läinud tarbijate kindlustunne. Vaatamata sellele, et inimeste väljavaade oma finantsseisu kohta on taas paranenud, siis kindlustunne teha suuremaid oste on järsult langenud madalaimale tasemele. Samuti hindavad inimesed, et nende säästud eesoleva aasta jooksul suurenevad. Nii ongi eraisikute hoiuste portfelli kasv viimase kolme kuu jooksul kiirenenud. Kui veel aprillis ja mai alguses näitas hoiuste kasv eriolukorraga seatud piirangute tõttu tarbimise vähenemist, siis nüüd annab rohkem tooni vähenenud kindlustunne teha suuremaid oste.

Suurenev töötus ja palgakasvu pidurdumine peavad piirid tarbimisele

Registreeritud töötuse määr 7,9% on praegu küll veel mõõdukas, kuid viiendik kogu Eesti töötajatest (sealhulgas ligi kolmandik hulgi- ja jaekaubanduses töötavatest inimestest) saab Töötukassa töötasu hüvitist. Kui see juuniga ära lõpeb, suurendab see töötute arvu. Samuti pidurdub tänavu palgakasv, mis seab omakorda piirid tarbimisele.