Avalehele
Töötleva tööstuse kindlustunne paraneb, kuid kriisist taastumine on vaevaline

Töötleva tööstuse kindlustunne paraneb, kuid kriisist taastumine on vaevaline

Kuigi Eesti tööstussektor on möödunud aasta kevadisest šokist tasapisi taastumas, jäi selle tootmismaht aastatagusega võrreldes 5% madalamaks. Languses olid nii energiatootmine, mäetööstus kui ka töötlev tööstus, mille tootmismahud vähenesid vastavalt 19, 13 ja 4 protsenti. Tööstussektori osakaal Eesti majanduses on vähenemas. See puudutab kõiki nimetatud kolme tööstusharu.

Eesti töötleva tööstuse tootmismahtude langus EL keskmiste hulgas

Tööstussektori suurima haru, töötleva tööstuse, tootmismahtude taastumine möödunud aasta teisel poolel oli võrdlemisi vaevaline ning detsembris suurenes selle tootmismaht aastases võrdluses alla protsendi. Samas suurenesid tootmismahud detsembris enam kui pooltes selle tööstusharu tegevusalades.

Möödunud aastal pidurdasid töötleva tööstuse kasvu enim metalltoodete, ehitusmaterjalide, haagiste ja mootorsõidukite ning mööblitoodangu vähenemine, samas kui tugevama positiivse panuse andsid puidu-, keemia- ja farmaatsiatööstuse tootmismahtude suurenemine.

11 kuu võrdluses oli Eesti oma töötleva tööstuse tootmismahtude langusega möödunud aastal EL liikmesriikide keskmiste hulgas (10. kohal). Lähiriikidest Läti, Leedu ja Soome tootmismahtude langused olid meist väiksemad.

Viimaste kuude müügitulu kasvu toetab peamiselt ekspordikäibe suurenemine

Kuna töötleva tööstuse tootjahindade langus on praktiliselt taandunud – detsembris vähenesid need aastases võrdluses vaid 0,1% – siis töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu möödunud aasta viimasel neljal kuul suurenes, sealhulgas detsembris lausa 14%. Töötleva tööstuse müügitulu kasvu taga nendel kuudel oli võrdlemisi tugev ekspordikäibe kasv, kusjuures detsembris suurenes ka müük koduturule.

Töötleva tööstuse uued tellimused tegid küll möödunud aasta teisel poolel tugeva kasvu, kuid tuleks arvestada, et 2019. aasta sügisel hakkasid need välisnõudluse nõrgenemise tõttu kiiresti vähenema ning seetõttu tuli see kasv võrdlemisi madala võrdlusbaasi pealt. Uute tellimuste kasvu veavad eksporditellimused, samas kui tellimused koduturult on languses. Möödunud aastal suurenesid koduturu tellimused vaid detsembris, kuid selle ühe kuu järgi on veel vara rääkida üldisest kohaliku nõudluse paranemisest.

Lähikuude ootused tootmis- ja ekspordimahtude kasvatamise suhtes on paranemas

Samas on Eesti töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunne teiste majandussektoritega võrreldes kõige kiiremat paranemist näidanud. Jaanuaris oli selle kindlustunde indeks ligikaudu samal tasemel nagu kaks aastat tagasi ehk tublisti üle kriisieelse taseme. Samuti on üle kriisieelse taseme tõusnud selle tööstusharu lähikuude ootused tootmis- ja ekspordimahtude kasvatamise suhtes.

Euroalal, kuhu läheb ligikaudu pool Eesti kaupade ekspordist, näitavad ostujuhtide indeksid küll majandusolukorra halvenemist, kuid töötleval tööstusel läheb ülejäänud majandusega oluliselt paremini. Selle taga on paranenud ekspordivõimalused. Maailmakaubandusmahud on peamiselt Aasia toel langusest väljunud. Käesoleva aasta esimese poole, eriti aga selle alguse, majanduse taastumist pidurdab COVID-19 leviku mahasurumiseks seatud piirangud ja ebakindlus paljudes riikides. Majandusaktiivsus koos nõudlusega peaksid jõulisemalt hakkama paranema teises kvartalis või aasta teisel poolel, mis annab meie välisnõudlusest sõltuvale töötlevale tööstusele rohkem ekspordivõimalusi ja peaks suurendama ka kodumaist nõudlust. Selle eelduseks on aga kriitilise hulga elanike vaktsineerimine.

Märksõnad: Tööstussektor