Avalehele
Töötleva tööstuse tootmismaht mais paranes

Töötleva tööstuse tootmismaht mais paranes

Eesti tööstussektori toodangumaht vähenes mais tööpäevade arvuga korrigeerituna 2%. Langus tuli mäetööstusest ja energeetikast, samal ajal kui töötleva tööstuse toodangumaht kasvas ligikaudu protsendi võrra. Selle aasta maikuus oli 2 tööpäeva rohkem, kui eelmisel aastal. Korrigeerimata andmetel suurenes tööstustoodang 3%, töötleva tööstuse toodangumaht aga isegi 6%. Siin tuleks jällegi arvestada võrdlusbaasi mõju, kuna möödunud aasta maikuus langes tööstustoodang järsult.

Töötleva tööstuse kasv oli laiapõhjaline ehk toodangumaht suurenes enamikel tegevusaladel. Kõige enam toetas kasvu puidu- ja elektroonikatööstus ning elektriseadmete tootmine. Maailmaturul madalatest naftahindadest tingituna oli kütteõlide tootmine põlevkivist jätkuvalt tugevas languses (aastases võrdluses ligikaudu 30%). See oli ka üheks põhjuseks, miks mäetööstuse tootmismaht vähenes.

Töötleva tööstuse toodangumahu kasvu toetas ekspordi paranemine. Aastases võrdluses suurenes töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäive 4%. Samas, kuna ekspordihinnad on jätkuvalt languses, oli ekspordimaht mõnevõrra suurem. Koduturule müük kasvas samuti tugevasti (9%), kuid see kasv tuli möödunud aasta mais madalale langenud võrdlusbaasilt.

Samas olid töötleva tööstuse uued tellimused mais juba kolmandat kuud järjest languses. Tegevusalade lõikes oli pilt aga väga erinev. Peamiselt oli selle tööstusharu tellimuste languse taga elektroonikatööstus. Kogu selle aasta jooksul on vähenenud keemiatoodete tellimused. Eesti keemiatööstustoodangu kõige suuremaks turuks on Venemaa, kuhu on viimastel aastatel veetud viiendik kuni veerand kogu meie keemiatööstuse ekspordist. Venemaa majanduse ja rubla nõrgenemine on seda tublisti vähendanud. Venemaa majanduslangus taandub tasapisi ning rubla kurss tugevneb, mis võib sellele turule juba sisseseatud müüki parandada.

Sel aastal ootame meie suuremate kaubanduspartnerite impordinõudluse kasvu, mis peaks parandama meie ettevõtete ekspordivõimalusi ja koos sellega ka tootmismahtusid. Samas halvendab Ühendkuningriigi EL-st lahkumisega seotud ebakindlus Euroopa majanduse väljavaadet, mis võib välisnõudlust pidurdada. Samuti lisab tööstussektori kasvuväljavaatele ebakindlust juba kolm kuud kestnud uute tellimuste langus.