Avalehele
Töötleva tööstuse tootmismahu kasv on aeglustumas

Töötleva tööstuse tootmismahu kasv on aeglustumas

Oktoobris vähenes tööstustoodang 4%. Tööstustoodangu langus oli ootuspärane. Eesti tööstussektori tootmismaht on languses olnud juba alates juunikuust. Selle põhjuseks on teatavasti kõrgema süsinikdioksiidi kvoodihinna tõusu tõttu vähenenud elektritootmine ning koos sellega vähenenud põlevkivi kaevandamine. Energia tootmismaht on languses juba alates käesoleva aasta veebruarist. Kui aasta esimesel poolel toetas kogu tööstussektori tootmismahu kasvu veel võrdlemisi tugev töötleva tööstuse tootmismahu kasv, siis ka selle tööstusharu kasv on nüüd järsult aeglustunud – septembris see isegi vähenes ning oktoobris jäi eelmise aasta sama kuuga võrreldes sisuliselt samale tasemele. Samuti on aeglustunud töötleva tööstuse käibekasv.

Kuigi ka SKP arvestuses on töötleva tööstuse kasv sel aastal veidi aeglustunud, on selle tööstusharu panus majanduskasvu olnud jätkuvalt tugev.

Enim pidurdasid oktoobris töötleva tööstuse tootmismahu kasvu masinate ja seadmete, mootorsõidukite ja haagiste, keemia- ja paberitoodete tootmismahu langus, samas kui toiduainete- ja elektroonikatööstuse ning transpordivahendite tugev tootmismahu tugev kasv andis positiivse panuse.

Oktoobris töötleva tööstuse ekspordikäive küll vähenes, kuid selle kasv on püsinud sel aastal ligikaudu samal tasemel nagu 2018. aastalgi (5%). Küll on aga sel aastal järsult aeglustunud töötleva tööstuse toodangu müük koduturule – kui möödunud aastal kasvas see 11%, siis selle aasta esimese kümne kuuga vaid alla 2% ning oktoobris müük koduturule isegi vähenes. Sel aastal on töötleva tööstuse käibest läinud välisturule isegi veidi enam, kui möödunud aastal (eelmisel aastal 67%, sel aastal 68%) – kuigi see vahe on väga marginaalne.

Tööstussektori üldine kindlustunne, sealhulgas selle tootmismahtude ja ekspordikasvu ootused on sel aastal järsult halvenenud. Töötleva tööstuse kulude, sealhulgas tööjõukulude kasv ületab sel aastal käibe ja ka tootlikkuse kasvu. Arvestatav osa meie töötlevast tööstusest on liiga tööjõumahukas. Käibe- ja tootmismahtude kasvu aeglustumine, samal ajal kui kulude kasv püsib kõrgel, võib halvendada selle tööstusharu investeerimisvõimekust. Investeeringutel on aga oluline mõju ettevõtete konkurentsivõimele ja kasumlikkusele. Samas on tööjõupuuduse, tööjõukulude kasvu ja üha suureneva konkurentsi tingimustes efektiivsuse kasvatamine ülioluline.

Märksõnad: SKP, Tööstus