Avalehele
Vähenenud elektritootmine pidurdab tööstustoodangu kasvu

Vähenenud elektritootmine pidurdab tööstustoodangu kasvu

Kuigi Eesti tööstustoodangumaht on sel aastal langenud juba kolm kuud järjest (augustis -2%), on selle taga elektritootmise vähenemine. Vähenenud elektritoodang piirab omakorda tootmismahte põlevkivikaevanduses. Samal ajal jätkub töötlevas tööstuses mõõdukas kasv.

Süsihappegaasi kvoodi hinnatõus vähendab elektritootmist

Elektritootmise vähenemine põhjuseks on teatavasti süsihappegaasi kvoodi hinnatõus. Augustis toodeti elektrit 56 % vähem, kui aasta tagasi ning selle aasta esimese kaheksa kuuga on elektritootmine vähenenud 37%. Vähenenud elektritoodang avaldab võrdlemisi tugevalt negatiivset mõju ka SKP kasvule. Näiteks, kui käesoleva aasta esimesel poolaastal kasvas majandus 4,3%, siis juhul kui energiatootmine oleks eelmise aastaga võrreldes kasvõi samale tasemel jäänud, oleks majanduskasv olnud ligikaudu 5%. Pikaajaline lahendus on energiatootmises põlevkiviõli ja elektri koostootmise ja taastuvenergia osakaalu kasvatamine ning järk-järgult põlevkivist otse elektritootmise vähendamine. Elektritootmise vähenemine mõjutab negatiivselt küll konkreetse tegevusala (energiatootmine koos mäetööstusega) töötajaid, kuid selle mõju Eesti tööhõivele tervikuna on tagasihoidlik (nendes kahes tegevusalas on kokku alla 2% hõivest). Probleemiks on aga energiatootmise koondumine Ida-Virumaale ning selle mõju kohalikule tööturule.

Töötleva tööstuse tootmismahud kasvavad eelmise aastaga samas tempos

Töötleva tööstuse tootmismaht suurenes augustis 4%. Kuigi välisnõudlus on nõrgenenud, on töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäibe kasv selle aasta esimese kaheksa kuu jooksul isegi kiirenenud ning tootmismahu kasv on püsinud samal tasemel nagu eelmisel aastal (4%). Samal ajal kasvab müük koduturule tublisti aeglasemalt. Töötleva tööstuse tootmismahu kasvu toetavad sel aastal peamiselt elektroonikatööstus ning laevaremondi- ja -ehitustööd. Teiste EL riikide võrdluses on Eesti töötleva tööstuse tootmismahu kasv selle aasta esimese seitsme kuu jooksul olnud tugevamate hulgas – meist eespool on vaid neli riiki (Ungari, Taani, Leedu ja Poola).

Kuigi kogu töötleva tööstuse tellimuste kasv on sel aastal isegi paranenud, on selle taga peamiselt suurenenud tellimused elektroonika- ja keemiatööstuses ning haagiste tootmises. Enamikel teistel, tellimustest sõltuvatel, tegevusaladel on tellimused sel aastal kas vähenenud või nende kasv on aeglustunud. Samuti on veelgi halvenenud tööstusettevõtete tootmismahtude ja ekspordikasvu ootused lähikuudeks. Üha rohkemate ettevõtete jaoks on nõudlus muutunud tootmist piiravaks teguriks. Nõrgenev välisnõudlus, mis võib hakata rohkem piirama meie ettevõtete tootmismahtude kasvu, samal ajal kui ettevõtete käibes on tööjõukulud kõrgele tõusnud, on halb kombinatsioon.

Märksõnad: Elektrienergia, Tööstus