Avalehele
Euroopa kasvuturgudel jätkub rohkelt võimalusi

Euroopa kasvuturgudel jätkub rohkelt võimalusi

Fond Swedbank Robur Emerging Europe avati Baltikumis kauplemiseks 6. septembril. Millised on fondi esimesed tulemused Rootsis ja kuidas näevad välja turud, kuhu fond investeerib? Ülevaate annab fondijuht Elena Lovén.

Selle aasta aprilli lõpus lubati fondil Swedbank Robur Emerging Europe ühineda Ida-Euroopa Fondiga, millel pole investeeringuid Venemaal ega Valgevenes ning seega sai fondi kauplemiseks avada.

Pikaajalise finantsturgude kogemusega Elena Lovén on Ida-Euroopa fondi eest vastutanud alates 2016. aastast. Emerging Europe investeerib Euroopa kasvuturgudele. Põhiosaluse moodustavad Poola, Kreeka ja Türgi ettevõtted, kuid huvitavaid investeeringuid leiab Lovén ka Balti riikidest, Gruusiast, Sloveeniast ja Kasahstanist.

Turud tõusnud, ent hinnangud madalad

Praeguseks on fond alates avamisest kasvanud veidi üle 22 protsendi, mida võib osaliselt seletada kolme suure turu tugeva arenguga, kuhu fond investeerib. Türgis on turg Rootsi kroonides tõusnud keskmiselt 30 protsenti. Positiivselt paistavad silma ka Kreeka (+ 20 protsenti) ja Poola (+10 protsenti), kus on piirkonna suurim majandus ja turg. Fondi suurimate panustajate hulgas on mõned Kreeka ja üks Kasahstani ettevõte.  

Kreeka ettevõtted Alpha Bank, National Bank of Greece ja Mytilineoes on edendanud tootlust kõige enam. Mytilineoes on alumiiniumi ja taastuvenergia juhtiv tegija. Samuti on fondi tulemustele palju kaasa aidanud Kasahstani kolme suurimat e-kaubanduse ja makseplatvormi pakkuv Kaspi, kinnitab Elena Lovén.

Kuigi turgudel on viimastel kuudel olnud suur tõus, on hinnangud endiselt oluliselt madalamad kui arenenud majandusega riikides. Paljud fondi investeerimisturud alahindavad nende aluseks olevat struktuurset kasvu ja tugevaid demograafilisi suundumusi. Poola kaupleb keskmiselt 7 P/E juures, samas kui Türgi kaupleb keskmiselt 6 P/E juures, mis võtab arvesse riigi valuuta- ja makroriske. Kreeka on reformiprotsesside poolest regiooni kõige arenenum riik ning riigi võlakirjade krediidireiting on lähedal, investeerimisjärgu krediidireitinguks uuendamisele. Samuti kaubeldakse seal börsil P/E 12 juures, mis on oluliselt kõrgem, selgitab Lovén.

Suurem risk, aga ka rohkem võimalusi

Investeeringud kasvuturule on seotud suurema riskiga. Fondi juht tõdeb, et alahinnata ei tohi geopoliitilisi ja makromajanduslikke riske, mis aeg-ajalt võivad põhjustada turgudel suuri hinnaliikumisi. „Seetõttu hindame pidevalt tururiske ja maandame neid. Türgil on siiani olnud hea strateegia investeerida ekspordiettevõtetesse, sest nemad on valuuta nõrgenemisest võitnud,“ kinnitab Lovén.

Lähiaja võimaluste poolest paistavad eelkõige silma Kreeka ja Poola. Mõnedes fondi investeerimismandaadiga hõlmatud riikides on toimumas suuremad makro- ja poliitilised sündmused, näiteks valimised Kreekas, mis sillutab teed kõrgemale krediidireitingule. Tavaliselt järgneb sellistele sündmustele välisinvestorite suurenenud huvi. Lovéni sõnul on Poolal potentsiaali ka pikemas plaanis, sest just see riik saab kõige rohkem kasu, kui Ukrainas sõlmitakse relvarahu ja sõja lõppedes hakatakse riiki üles ehitama.

Fondi portfell peegeldab piirkonna tugevamaid temaatilisi trende: demograafia, digitaliseerimine, tervishoid ja kliimamuutused. Paljudes riikides, kuhu arenev Euroopa investeerib, on kasvav keskklass. See tähendab, et suureneb nõudlus muuhulgas igapäevakaupade ja tervishoiu järele. Elanike elujärje paranemine on viinud ka selleni, et pangandus- ja finantssektor domineerib praegu paljudel fondi turgudel.

Pikemas vaates usub Lovén kindlalt võimalustesse, mis on seotud fondi avanemisega riikidesse ja majandustesse, kus on terve struktuurne kasv ja ettevõtetel head võimalused olemasolevates kliendisegmentides müüki suurendada, samuti tugevad demograafilised suundumused.

Investeerimisteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu riskide ja tingimustega aadressil www.swedbank.ee, vajadusel küsi nõu meie asjatundjalt. Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui ka kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Välisvaluutas denomineeritud väärtpabereid mõjutab valuutakursside muutmise risk, mis võib vastavate väärtpaberite väärtust nii kasvatada kui kahandada.