Avalehele
Ignitis alustas aastat tugevate tulemustega

Ignitis alustas aastat tugevate tulemustega

Ignitis Grupi esimese kvartali korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga 21,2% ehk 181,7 miljoni euroni. See ületas meie prognoosi 40,4%, peamiselt tänu parematele tulemustele võrkude (Networks; aastaga +16,8 miljonit eurot) ja kliendilahenduste (C&S; +16,5 miljonit eurot) ärisegmentides.

Esimese kvartali korrigeeritud EBITDA moodustas ligi 40% grupi selle aasta EBITDA sihtväärtusest (kui kasutada vahemiku 440–470 miljonit eurot keskpunkti).  Sellegipoolest jättis ettevõte oma sihtvahemiku muutmata, viidates hooajalisusele ning erakordsetele, kuid vaevalt jätkusuutlikele tulemustele reservvõimsuste ja kliendilahenduste segmentides.

Ignitis uuendas strateegilist plaani 2024–2027

Ignitis tutvustas oma uuendatud strateegilist plaani aastateks 2024–2027. Esiteks kavatsetakse järgmise nelja aasta jooksul jätkata jõulise roheenergia võimsuste kasvatamisega umbes 200–300 MW võrra aastas, et saavutada eesmärgiks seatud 2,4–2,6 GW. Meie hinnangul saab see täidetud. Teiseks on ajakohastatud aastate 2024–2027 põhivarainvesteeringute mahtu, mis plaanide kohaselt tuleb kokku 3–4 miljardit eurot. Eelmise plaaniga võrreldes suurenes see 1 miljardi euro võrra ning Ignitis põhjendas seda tuuleparkide suurema osakaaluga, meretuuleenergia tootmisesse tehtavate investeeringutega 2027. aastal ning suuremate investeeringutega võrkude segmendis.

Kolmandaks uuendati 2027. aasta EBITDA sihtvahemikku, mis on nüüd 550–650 miljonit eurot ja peegeldab kuni 8%-list keskmist aastast kasvumäära võrreldes 2023. aastal teenitud 484,7 miljoni euroga.

Kordame investeerimissoovitust „Osta“

Jätsime selle aasta korrigeeritud EBITDA ootuse 470 miljonile eurole, mis on ühtlasi Ignitise enda sihtvahemiku (440–470 miljonit eurot) ülemises otsas. Ka pikaajaline korrigeeritud EBITDA prognoos jäi üldjoontes samaks. Säilitame aktsiale osade summa meetodil (SOTP) analüüsitud hinnasihi 33 eurot, mis hindab olemasolevate varade väärtuseks 19 eurot aktsia kohta ning taastuvenergia võimsuste investeeringute kasvupotentsiaali (pärast 2027. aastat) väärtuseks 14 eurot aktsia kohta. Kuna aktsia kaupleb grupi olemasolevate (sh ehitusjärgus) varade väärtuse lähedal, järeldame, et investorid omistavad kasvupotentsiaalile ebaõiglaselt nullväärtuse. Kordame investeerimissoovitust „Osta“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 20.05.2024 kell 16:01 ning mis avaldati 20.05.2024 kell 16:01, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.