Avalehele
Infortar saavutas mullu rekordtulemused

Infortar saavutas mullu rekordtulemused

Infortari neljanda kvartali kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga 3,7 korda ehk 37,4 miljoni euroni, mis ületas meie prognoosi 34,5% võrra. Kasumikasv tulenes eelkõige oluliselt suurematest energia müügimahtudest – eelmise aastaga võrreldes +2,4 TWh.

Oluline on ka see, et Eesti Gaas suutis kogu aasta jooksul oma turuosa Baltikumi ja Soome turgudel kasvatada, viies koondtulemused rekordtasemele.

Meie arvutuste kohaselt oli Infortari normaliseeritud omakapitali tootlus ROE (korrigeeritud Gaso omandamisest tingitud ühekordsete tulude ja ümberhindlustega) 20,9% ning vaba rahavoog aktsia kohta 2,2 eurot. Ettevõtte bilanss on endiselt tugev – kohustuste ja varade suhe on vaid 30%. Prognoosime selleks aastaks umbes 6,5% omakapitali kasvu, millele järgneb ligi 10% kasv aastatel 2025–2026. Lisades sellele oodatava dividenditootluse, saame aastatel 2024–2026 keskmiseks kogutootluseks aktsionärile peaaegu 15%, mis on lähedal ka ettevõtte sama perioodi prognoositavale omakapitali tootlusele.

Kordame investeerimissoovitust „Osta“

Neljanda kvartali tulemuste järel tõstsime 2024. aasta EBITDA ootust 3,7% võrra ehk 148,7 miljoni euroni, mis peegeldab suuremat energia müügimahu prognoosi. Ka pikemaajalist EBITDA ootust korrigeerime samas suurusjärgus. Säilitame osade summa meetodil (SOTP) analüüsitud aktsia hinnasihi 40 eurot, mille juures kaupleks ettevõte 7,5-kordse eeldatava 2024. aasta hinna ja kasumi (P/E) suhtarvu juures ning 1-kordse hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures (normaliseeritud ROE 14%). Analüüsi koostamise hetke aktsia turuhinna juures oli 2023. aasta kasumist makstavate dividendide tootluseks 8,7% (3 eurot aktsia kohta). Kordame aktsiale investeerimissoovitust „Osta“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 19.03.2024 kell 10:54 ning mis avaldati 19.03.2024 kell 10:54, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.