Avalehele
Investeeri läbi ETFide maailma suurimatesse indeksitesse

Investeeri läbi ETFide maailma suurimatesse indeksitesse

Maailma suurimate aktsiaindeksite muutustest on võimalik osa saada läbi mitmete ETFide. Mõned neist pakuvad isegi võimendust.

Investoritel on võimalik osa saada USA ja Euroopa suurimate aktsiaindeksite muutustest läbi eurofondi (UCITS) vormis asutatud fondide. Lisaks on loodud ka kahe- või kolmekordse võimendusega (2x/3x) fonde, mille kaudu on võimalik panustada nii indeksi tõusule, kui ka langusele.

ETF kui alternatiiv üksikaktsiale

Üksikaktsia ostmine tähendab seda, et investor ostab tüki ainult ühest ettevõttest. ETF ehk börsil kaubeldav fond võimaldab aga investoril osta tüki mitmest ettevõttes korraga. See tähendab, et üks ETF hõlmab endas kümneid, sadu või isegi tuhandeid erinevaid aktsiaid ning aitab seega hajutada üksikaktsiast tulenevat emitendiriski. Tururiski osas on ETF-id ja üksikaktsiad siiski võrdväärsed.

Kuidas töötavad võimendusega fondid?

Võimendusega ETF on fond, mis kasutab finantstuletis- ja võlainstrumente tootluse suurendamiseks. Näiteks kahekordse võimendusega fondid pakuvad alusvara tootlusest kaks korda suuremat tootlust. Samamoodi võib ka kahjum olla kaks korda suurem, kui alusvara liigub vastupidises suunas. Näiteks, kui alusvara tõuseb 1%, tõuseb fond 2%. Kui alusvara langeb 1%, langeb fond 2%.

Võimendusega fondid on aktiivselt juhitud ning seetõttu on nende kulumäär kõrgem. Samuti ei ole need head investeeringud pikaajaliselt, kuna lühiajalised kõikumised võivad oluliselt mõjutada ETFi tootlust ning seetõttu võib pikaajaliselt vaadatuna jääda kahe- või kolmekordse võimendusega fondi tootlus kahvatumaks kui võrdlusindeks.

Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Investeeringu väärtus võib ajas nii kasvada kui ka kahaneda. Mineviku tootlus ei viita sarnasele tootlusele tulevikus. Välisvaluutas denomineeritud väärtpabereid mõjutab valuutakursside muutmise risk, mis võib vastavate väärtpaberite väärtust nii kasvatada kui kahandada.

Märksõnad: Aktsiaturg, ETF, Investeerimine