Avalehele
Jätkuv kulude surve mõjutas Tallinna Vee kasumlikkust

Jätkuv kulude surve mõjutas Tallinna Vee kasumlikkust

Tallinnas tegutseva kommunaalettevõtte neljanda kvartali müügitulu oli kokku 16 miljonit eurot, mis ületas meie ootuseid 4% võrra, peamiselt tänu oodatust kõrgemale tulule ehitusteenuste segmendis. Samal ajal kasvas müüdud toodete ja teenuste kulu aastaga 13,6%, 11,5 miljoni euroni. Kulude muutust mõjutasid enim kõrgemad elektrikulud ja personaliga seotud kulud.

Ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9% võrra, 4,7 miljoni euroni, jäädes meie ootustele 0,5 miljoni euro võrra alla. Kvartali puhaskasum jäi meie ootustele 27% võrra alla, langedes 2,4 miljoni euroni (-26,5% võrreldes eelmise aastaga).

Möödunud aastal kasvas põhivarainvesteeringute maht

Tallinna Vee investeeringud kasvasid 2022. aastal võrreldes eelmise aastaga ligi 9,8 miljoni euro võrra. Põhivarasse investeeriti kokku 25 miljonit eurot, mis on viimaste aastate kõrgeim tase. Usume, et põhivarainvesteeringute maht jääb keskmisest kõrgemaks, mistõttu ootame 2023-2025 aastatel investeeringuid keskmiselt 20 miljonit eurot aasta kohta. Eeldame, et pikas perspektiivis võimaldavad investeeringud tagada teenuse kvaliteedi kui ka tõsta efektiivsust, aidates kompenseerida hüppeliselt kasvanud kulude inflatsiooni.

Seoses 1. oktoobrist kehtima hakanud uute tariifidega usume, et kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaal taastub aastatel 2023-2025 normaalsemale tasemele, paranedes ligikaudu 33%-lt 2022. aastal umbes 39%-le 2023. aastaks.

Kallid hinnasuhtarvud sunnivad kordama Vähenda investeerimissoovitust

Vähendasime 2023. aasta oodatavat müügitulu 60,6 miljoni euroni (varasem ootus 65 miljonit eurot). Samal ajal ootame 62,6-64,4 miljoni euro suurust müügitulu aastatel 2024-2025. Usume, et uued tariifid aitavad leevendada survet ettevõtte kuludele, mistõttu ootame brutomarginaali tõusu 37,5%-le 2023. aastal ja ligikaudu 41%-le aastatel 2024-2025 (2022. aastal oli sama näitaja 31%). Samuti ootame 2023. aastal puhaskasumi 55%-list kasvu, 13 miljoni euroni.

Kompromissina hinnangulise parema kasumlikkuse ja kõrgema kapitalikulukuse vahel, säilitame hinnasihi 11,5 eurot, mille juures oleks ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 13,7-kordne. Kuna analüüsi väljastamise hetkel olid Tallinna Vee hinnasuhtarvud turul kallid, kordasime aktsiale Vähenda investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 09.02.2023 kell 12:35 ning mis avaldati 09.02.2023 kell 12:35, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Tallinna Vesi, TVE1T