Avalehele
Merkolt esimeses kvartalis harjumuspäraselt head tulemused

Merkolt esimeses kvartalis harjumuspäraselt head tulemused

Merko esimese kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas mullusega võrreldes 7,2% ehk 81,2 miljoni euroni. Seejuures suurenesid ehitusteenuse segmendi tulud aastaga 38% võrra 68 miljoni euroni.

Kulumieelne ärikasum EBITDA oli 4,9 miljonit eurot ehk –24,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Meie prognoositud 5,1 miljonile eurole jäi see 4,5% alla, seda peamiselt oodatust pisut väiksema kasumlikkuse tõttu kinnisvaraarenduse segmendis. Samas ei näe me selles suuremat probleemi, kuna usume, et Merko on ehitus- ja kinnisvaraturu madalseisuks kõige paremini valmistunud Eesti ehitusettevõte.

Merko on hästi valmistunud ebakindlateks aegadeks

Statistikaameti andmetel vähenes 2023. aastal ehitusmaht kohalikul turul 7%, samas suurenesid välisriikides tegutsevate Eesti ehitusettevõtete mahud eelneva aastaga võrreldes 18%. Pole juhus, et Leedu oli Merko jaoks esimese kvartali müügitulult suurim turg (59%). Selgelt paremini läheb piiriülese tegevusega ettevõtetel, sealhulgas Balti suurima omakapitaliga ehitusettevõttel Merkol.

Tõstsime aktsia hinnasihti

Ootame sel aastal müügitulu 425 miljoni euro ulatuses (­–10% võrreldes eelmise aastaga), kuna prognoosime, et ehitusteenuse tulud kasvavad aastaga 17,1%, mis kompenseerib osaliselt korterite müügi langust. Puhaskasumiks prognoosime aastatel 2024–2025 vastavalt 25,2–28,8 miljonit eurot. Tõstsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihi 17 euroni (oli 16,5 eurot), mille juures kaupleks aktsia 1,4-kordse 2024. aasta aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures, võrreldes 2024. aasta oodatava omakapitali tootlusega (ROE) 11,8%. Kuna analüüsi koostamise hetkel olnud turuväärtus oli meie jaoks õiglane, kordasime aktsiale investeerimissoovitust „Neutraalne“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 27.05.2024 kell 15:08 ning mis avaldati 27.05.2024 kell 15:08, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.