Avalehele
Tallinna Vee müük stabiilne, kuid kasumlikkus kannatas

Tallinna Vee müük stabiilne, kuid kasumlikkus kannatas

Samal ajal kui Tallinna Vee kolmanda kvartali müügitulu vastas täpselt meie ootustele, oli kasumlikkus jätkuvalt languses. Tallinna Vee kolmanda kvartali müügitulu vähenes aastases võrdluses 1% võrra, 13,5 miljoni euroni.

Kõrged energia- ja kemikaalide hinnad ning kasvavad tööjõukulud vähendasid jätkuvalt Tallinna Vee kasumit. Brutomarginaal kukkus kolmandas kvartalis 12,9 protsendipunkti võrra, 26,5%-ni, mille tulemusena oli brutokasum 3,6 miljonit eurot (49,7% väiksem kui möödunud aasta samal perioodil). Korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA (välja arvatud eraldise tagasipööramine) vähenes aastaga 30% võrra, 4,2 miljoni euroni ja oli peamiselt mõjutatud suurematest tööjõukuludest. Peamiselt kõrgemate intressi- ja maksukulude tõttu langes kvartali puhaskasum aastaga 59% võrra, 2,2 miljoni euroni.

Saabus kauaoodatud tariifide tõus

15. augustil esitas Tallinna Vesi Konkurentsiametile taotluse veeteenuste tariifide tõstmiseks, mille Konkurentsiamet 19. augustil heaks kiitis. Vastavalt kinnitatud taotlusele tõusid veeteenuste tariifid ettevõtte teeninduspiirkondades (Tallinnas ja Sauel) keskmiselt 14% võrra. Uued tariifid hakkasid kehtima 1. oktoobrist. Ettevõtte juhatuse esimehe Aleksander Timofejevi sõnul lisab see 2022. aastal ettevõttele täiendavat müügitulu 1,4 miljonit eurot ning aastabaasil 5,6 miljonit eurot.

Turg hindab Tallinna Vee aktsiat üle

Jätsime 2022. aasta oodatava müügitulu peaaegu samaks, kuid vähendasime 2023.-2024. aastate oodatavat müügitulu ligikaudu 10% võrra, vastavalt 65 miljoni (varasem ootus 58,7 miljonit eurot) ja 66,1 miljoni (varasem ootus 60,4 miljonit eurot) euroni.

Alandasime 2022. aasta oodatavat brutomarginaali 6,5 protsendipunkti võrra, 32%-ni ning 2023.-2024. aastate brutomarginaali ligikaudu 1-2 protsendipunkti võrra, umbes 36,5%-ni. Selle tulemusena oleks 2022. aasta oodatav kulumieelne ärikasum EBITDA 18% võrra väiksem (18,4 miljonit eurot) ning 2023.-2024. aastate kulumieelne ärikasum EBITDA ligikaudu 5% võrra kõrgem.

2022. aasta oodatava puhaskasumi vähenemise tõttu alandasime 2022. aasta puhaskasumist makstavat dividendi 0,35 euroni (varasem ootus 0,5 eurot), mis oleks kooskõlas ettevõtte dividendipoliitikaga maksta puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja 50-80%.

Eelneva tulemusena langetasime me Tallinna Vee aktsia hinnasihi 12 eurolt 11,5 euroni, mille juures oleks ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 12,3-kordne, lähedal ettevõtte viimaste aastate keskmisele.

Kuna analüüsi väljastamise hetkel oli aktsia turul ülehinnatud, muutsime oma Neutraalse investeerimissoovituse Vähenda soovituseks.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 03.11.2022 kell 13.16 ning avaldati 03.11.2022 kell 13.16, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Tallinna Vesi