Avalehele
Eesti noored soovivad tulevikus tegeleda ettevõtlusega, teha tasuvat tööd ja elada Eestis

Eesti noored soovivad tulevikus tegeleda ettevõtlusega, teha tasuvat tööd ja elada Eestis

22.03.2016

Eesti 18-30-aastastest noortest tegutseb praegu vabakutselisena, füüsilisest isikust ettevõtja või eraettevõtjana 7%. Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse noorte finantskäitumist ja tulevikuplaane kaardistanud uuringust selgus, et oma tulevikku ettevõtluses näeb koguni 53% noortest.

Soov ettevõtlusega alustada on Eesti noorte seas suur. Seejuures on noored aga ettevaatlikud – kuigi enam kui pooled soovivad ettevõtluses kätt proovida, ei taha nad lõplikult ka palgatööst loobuda. Üheaegselt nii palgatöö kui ettevõtlusega soovib tegeleda 35% ja ainult ettevõtluses tegevana näeb ennast tulevikus 18% noortest.

Palgatöö on noortele hetkel peamiseks sissetulekuallikaks. Keskmiseks soovitavaks brutopalgaks, millega võiks hästi ära elada, on noorte arvates ligi 1380 eurot kuus. Pea võrdselt sooviti brutosissetulekuks vähemalt 1500 eurot (39%) ning 1000-1400 eurot (36%). 26% noortest arvab, et saab hakkama kuni 990-eurose kuusissetulekuga. Ootused soovitavale palgale sõltuvad enim vastaja praegusest sissetulekust – mida suurem on see täna, seda suuremad on ka ootused. Neil noortel, kelle erialane karjäär on juba hoo sisse saanud ja kelle tänased finantskohustused on samuti suuremad, on ka palgaootused kõrgemad. Ligi pooled 27-30-aastastest noortest soovivad brutosissetulekuks 1500 eurot või enam.

Uuringust selgus, et hea palk ongi noorte jaoks töö puhul kõige olulisem – kõrgelt hinnatakse rahalist sõltumatust ja võimalust lubada endale asju, mis meeldivad. Samal ajal soovitakse teha südamelähedast tööd ning seda, et töö oleks ühiskonnas väärtustatud. Eelmainitutest pisut vähem tähtsustati paindlikkust nii oma tööaja kui -koha suhtes, samas on ka see oluline 74% noorte jaoks. Seega on noorte ootused oma tulevasele töökohale kõrged.

Kuigi noored peavad tähtsaks maailma avastamist ja reisimist, ei plaanita siiski jäädavalt kodumaalt lahkuda – 71% noortest näeb oma tulevikku Eestis. Neid, kes kavatsevad lähiaastatel välismaale töötama või õppima minna, on 16% ning plaanid on ebaselged 13% noortest.

Uuringu andmeil plaanib lähema viie aasta jooksul välismaale elama või töötama minna ligi neljandik 18-21-aastastest noortest, kuid vanemaks saades see soov järjest väheneb. Välismaale minnakse eelkõige õppima ja kogemusi hankima ja aeg, mil ei ole veel oma peret loodud, puuduvad suuremad finantskohustused ja seotus töökohaga, on selleks parim.

Uuring viidi läbi Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel Turu-uuringute ASi poolt omnibuss-uuringu ning interneti teel 24. novembrist 4. detsembrini 2015. Uuringus osales 484 Eesti noort vanuses 18-30 aastat.