Avalehele
Julgustame looma võimalusi ka erivajadustega inimestele

Julgustame looma võimalusi ka erivajadustega inimestele

26.11.2021

Statistika andmetel on ligikaudu 100 000 Eesti tööealistest elanikest vähenenud töövõimega. Lisaks on inimesi, kellel ei ole puuet või vähenenud töövõimet diagnoositud, kuid nende tervislik seisund või eripärad muudavad töö leidmise keeruliseks.

Swedbankis värbame alati kompetentsi ja väärtuseid, sõltumata sellest, et mõnikord võib uus töötaja vajada erivajadusest või vähenenud töövõimest tulenevalt töökeskkonna kohandamist. Selline praktika on osutunud väga edukaks ning tänaseks töötab erivajadustega inimesi (1,3 protsenti kõikidest töötajatest) Swedbankis mitmetes valdkondades: IT’s, kommunikatsioonis, nõustamiskeskuses, analüütikas ning seda nii assisteerivatel ametikohtadel kui ka spetsialistidena.

Kuidas kaasame erivajadusega inimesi?

Meie kogemus on näidanud, et erivajadustega inimesed võivad tööle kandideerides rohkem kahelda, kas nad on antud ametikohale sobivad. Selleks, et erivajadustega inimesi kandideerima julgustada, peame vajalikuks nendeni jõudmist ning Swedbankis töötamise võimaluste tutvustamist. Selleks teeme aktiivset koostööd erinevate organisatsioonidega, näiteks Töötukassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja ülikoolidega.

Ühe tegevusena korraldame spetsiaalselt erivajadustega inimestele suunatud töövarjunädalat, mille käigus on neil võimalus tutvuda erinevate valdkondade tööga – IT, klienditeenindus kontorivõrgus ja nõustamiskeskuses, kindlustus, personal ja lepingute ettevalmistus. Mõne aasta jooksul on töövarjunädalast Tallinnas ja Tartus võtnud osa mitukümmend inimest ning oleme juurde saanud ka uusi töötajaid. Sel aastal, tulenevalt koroonaviirusest, kutsume erivajadustega inimesi töövarjupäeval osalema läbi veebi. Üritus ise toimub juba 26. novembril.

Samuti peame tähtsaks karjäärikogemuse jagamist erivajadustega laste koolides – Herbert Masingu Kool, Heleni kool.

26. novembril kell 11.00-14.00 ootame kõiki erivajadustega inimesi Swedbanki virtuaalsele töövarjupäevale. Loe lähemalt Swedbank Eestis Facebooki lehelt.

Erivajadus võib olla füüsiline ja silmaga nähtav, aga on ka palju vaimseid erivajadusi, mida esmapilgul ei märka

Vaimse tervise probleemide diagnoosimine on viimastel aastatel kahjuks kasvutrendis ja see eeldab ka tööandjate hoiakute muutumist.
Swedbankis pöörame suurt tähelepanu vaimse tervise hoidmisele, aga oleme ka kohandanud töökohti inimestele, kellel on diagnoositud mõni vaimse tervise häire, mille tõttu vajavad nad rohkem kolleegide tuge nii sisseelamisel kui igapäevaste tööülesannete täitmisel.

Esimese kogemuse saime aastaid tagasi, kui meile tuli Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusest praktikale väga sõbralik ja meeldiv noormees. Vaatamata asjaolule, et noormees vajas erivajadusest tulenevalt õppeprotsessis tavapärasest rohkem tuge, oli ta suurepärane suhtleja, alati positiivne ja väga kohusetundlik. Need omadused olid heaks eelduseks sekretäri ametikohale ning kuna olime just uue sekretäri otsinguil, pakkusime talle võimaluse seda rolli proovida. Tänaseks on noormehest saanud meile suurepärane kolleeg, kelle head teenindust kiidavad nii meie töötajad kui külalised. Lisaks pälvis noormees 2020. aastal aasta kolleegi tunnustuse.

See positiivne kogemus on innustanud meid veelgi rohkem erivajadustega inimeste kaasamisse panustama

Nii asus meie juurde analüütikuna tööle suurepäraste matemaatiliste võimetega mees, kellel on erivajadusest tulenevalt raskusi sotsiaalsete kontaktide loomisel. Tema sisseelamine on olnud pikk protsess ning nõudnud erinevaid kohandusi töökorralduses ja tuge kolleegidelt. Täna on meil heameel tõdeda, et töötaja on hästi sisse elanud, naudib oma tööd ja on koostööpartneritele hinnatud tugi. Need kogemused on andnud meile kindlustunde, et erivajadustega töötaja värbamine ei ole ületamatu väljakutse. Kõige tähtsam on mõtteviis – me kõik oleme erinevad ja parima tulemuse saavutame mitmekesises tiimis, üksteist austades ja toetades.

Julgustame kõiki tööandjaid mõtlema selle peale, mida saaksid nemad oma ettevõttes ära teha selleks, et luua võimalusi inimestele, kes on tööjõuturult erivajaduse tõttu kõrvale jäänud.

Oma kogemusest ja eduloost räägib Swedbanki kujundusmeeskonnas töötav Meelis Luks

Minu erialaks Swedbankis on graafiline disain, seega igapäevaselt aitan kujundada ning disainida erinevaid materjale sotsiaalmeedia ja veebi tarvis. Samuti kujundan pangasiseseid reklaame ja dokumente. Lisaks tegelen videotöötlusega. Minu töö on ülimalt huvitav ning ka arendav.

Esmane kontakt pangaga oli mul juba 2017. aastal. Näitasin ise initsiatiivi üles ning uurisin, kas Swedbankil on vabu töökohti IT-valdkonnas. Sel hetkel ma ei teadnud, et IT-alane töö pangas nõuab rohkem kontoris olemist, kuid mulle sobib kodus töötamine rohkem. Minu soove arvesse võttes pakuti mulle juba järgmisel aastal tööd disainerina, mis mulle väga sobis. Olen selle eest pangale väga tänulik. See on suureks toeks mu perele, kus on kasvamas pisike poisipõnn.

Kuna ma toimetan enamus ajast kodukontoris, siis tööandja poolt on mul kodus arvuti koos tööks vajaliku tarkvaraga, et saaksin oma ülesandeid täita nii hästi kui võimalik. Minu eripäraks on see, et kasutan töö tegemiseks oma paremat jalga, sest erivajaduse tõttu ei saa ma oma käsi kasutada. Ka ei saa ma verbaalselt rääkida. Küll aga saan tänapäevaste tehniliste vahenditega sellest puudusest üle olla. Osalen koosolekutel ja koolitustel.