Avalehele
Kuidas hoida kodukontoris oleva meeskonna motivatsiooni?

Kuidas hoida kodukontoris oleva meeskonna motivatsiooni?

27.04.2020

Väga paljud ettevõtted Eestis on sattunud mõnevõrra uudsesse olukorda, kus võimalusel suurem osa töökorraldusest on viidud kodukontoritesse. Jagame soovitusi, kuidas uues olukorras meeskonna motivatsiooni ja efektiivsust hoida.

Kuigi väga paljud ettevõtted olid ka enne eriolukorda kaugtöö tegemist praktiseerinud, siis vähestes oli rakendatud seda igapäevaselt. Täna on aga enamike meie jaoks kodu ja töö omamoodi üheks saanud. See toob endaga kaasa ka omajagu väljakutseid – paljud pered on harjunud küll koos elama, aga mitte igapäevaselt koos töötama ja õppima. Mis aitaks seda teha?

Esmalt on vaja iseenda ja teiste pereliikmete vajadused väga selgelt defineerida ja neid ka selgelt kommunikeerida. Nii on võimalik ehk kodust tööjaotust paremini jagada.

Olukorraga aitab kohaneda koduse töökeskkonna sisse seadmine, ruumi eraldamine tööks ja koosolekuteks, kui see on võimalik. Ka kodukontori ergonoomiale tähelepanu pööramine on praegu väga oluline. Lühiajaliselt võib ju voodist töötamine tunduda isegi mugav, aga kui seda pikemalt teha, siis enam mitte.

Pidevalt infovoos

Iseendal aitaks motivatsiooni hoida eelkõige see, kui sarnaselt tavalistele tööpäevadele, rakendataks ka kodukontoris igapäevaselt teatud rutiine. Inimesed on rutiinidest mõneti sõltuvad ja need loovad neile turvatunnet. Need rutiinid, mis on tänases olukorras juba ära kukkunud, tuleks asendada uutega.

Kuna igapäevast liikumist on vähem, sest tavapärased kodu-kontor-koosolek-kontor – trajektooril liikumised jäävad ära, siis võiks igasse päeva võimalusel sättida jalutuskäigud värskes õhus. See aitab välja lülitada ja uue ülesandega hõlpsamini algust teha,  annab värskust.

Motivatsiooni ja efektiivsust aitab hoida ka see, kui igaks päevaks ja nädalaks tööalaste eesmärkide nimekiri luua. Mida ma tahaksin tänase tööpäeva jooksul ära teha? Mille alusel saan end õhtul tunnustada? Kui õhtul kokkuvõtet lugeda, siis loobki see tunde, et oled midagi päeva jooksul päriselt ära teinud.

Üheks suureks väljakutseks eriolukorras on see, et kiiresti võib tekkida tunne justkui pole enam oma aega ja võimalust end välja lülitada, sest pidevalt ollakse infovoos, tööl või lastega koolis. Just vaimse töö tegijate jaoks on see suureks väljakutseks. Sellepärast on oluline teha koosolekute vahel teadlikult väljalülitamise pause ja eraldada uudiste kuulamine ja töö tegemine üheaegselt.

Juhtidel oluline roll

Selleks, et kaugtööd heal tasemel korraldada, peab juhil olema selge visioon, kuidas meeskonda distantsilt juhtida. Meie kogemus näitab, et kodukontoris teevad inimesed tegelikult rohkem tööd kui kontoris olles. Inimesed töötavad kodus olles intensiivsemalt ja sageli on nende päevad ka pikemad. Jälgida tuleks, et inimeste töölauad ei kuhjuks üle.

Oluline on juhina tähelepanu pöörata ka sellele, et keegi ei jääks üksi. Isiklik kontakt, mis füüsilises kontoris on, tuleks võimalusel asendada virtuaalsete lahendustega ja sagedamini, kui seda kontoris olles oli vaja teha. Skype´i vahendusel koosolekuid tehes, proovida leida viise, kuidas üksteist verbaalselt toetada ja tunnustada.

Oluline on mõista, et kaugtöö on juba selle poolest intensiivsem, et nõuab palju rohkem energiat, kuidas end mõistetavaks teha ja inimesteni jõuda. Ning veel üks tähtis asjaolu meeles pidamiseks – kaugtöö ei sobi ühtviisi kõigile inimestele ja võib tekitada paljudes suuremat stressi. Pingega toimetulekuks pakume kõigile oma töötajatele võimalust kasutada virtuaalselt psühholoogi konsultatsiooni.

Regulaarne infovoog

Praeguses hetkes on juhtide ja ettevõtete jaoks oluline oma inimeste jaoks olemas olla. Eriolukord ja teadmatus tekitab inimestes hirmu. On neid, kes muretsevad rohkem ja neid, kes riske alahindavad. Julgustavate ja positiivsete sõnumite saatmise olulisust ei tohiks samuti alahinnata.

Otsustajatel ja juhtidel on täna võib-olla rohkem informatsiooni ja seda tuleks töötajatega piisavalt jagada. Näiteks meie oleme oma töötajatele ja juhtidele jaganud informatsiooni kindla sagedusega. Lisaks uudistele jagame ka juhendeid, mida silmas pidada kaugtöö tegemisel ja kuidas hoida tervist. Lisaks alustasime webinaridega, kus eksperdid jagavad nõuandeid, kuidas tänase olukorraga paremini toime tulla ja  kohaneda.

Ettevõttena oleme oma meeskonnale andnud sõnumi, et kõige olulisem on säilitada tegusus. Innustame töötajaid mõtlema uutmoodi ka senistele tööplaanidele. Näiteks, kuidas viia lõpuni praktikaprogrammi värbamine digikanalites, kui meile on kandideerinud on 700 kandidaati? Kuidas korraldada sajale praktikandile suvine praktikaprogramm virtuaalselt? Me ei jäta seda ära, vaid mõtleme uuetele võimalustele, mis tänane olukord kaasa toob. Innustame töötajaid jätkama tegelemist enesearenguga, kus ühe hea võimalusena pakume LinkedIn Learningu online koolitusi. Ja tegelikult toobki tänane keeruline olukord kaasa lisaks väljakutsetele ka uusi võimalusi ja asju teistmoodi teha. Oluline on hoida ennast, oma lähedasi ja säilitada tegusus!

Loe lisaks

 

Märksõnad: Kodukontor