Avalehele
Kuidas kaasata erivajadusega inimesi tööellu?

Kuidas kaasata erivajadusega inimesi tööellu?

07.05.2020

Eriolukorra sunnil veebiseminarina toimunud Swedbanki Mitmekesisuse Akadeemia ürituste sarja teine kohtumine keskendus erivajadustega inimeste tööellu kaasamisele. Rääkisime, mida tähendavad erivajadus, vähenenud töövõime ja puue. Samuti sellest, kuidas erivajadusega kandidaatideni jõuda ning milliseid kohandusi võib vaja olla töökohal teha.

Mitmekesisus ja kaasatus on üks olulisemaid valdkondi Swedbanki personalitöös. Olles pank paljudele, on see osa meie strateegiast ja väärtustest. Sel põhjusel pöörame erilist tähelepanu, et tööellu oleks kaasatud ka erivajadustega inimesed.

„Värbame alati kompetentsi ja väärtuseid, sõltumata sellest, et mõnikord võib uus töötaja vajada erivajadusest või vähenenud töövõimest tulenevalt töökeskkonna kohandamist,“ ütles Swedbanki HR Partner Sirle Paberits. “Selline praktika on osutunud väga edukaks ning tänaseks töötab erivajadustega inimesi Swedbankis mitmetes valdkondades.”

Täna on meie töötajatest 1,3% vähenenud töövõimega. Üheks selliseks töötajaks on Meelis, kes alustas Swedbankis tööd 2019. aasta kevadel. Ettevalmistused Meelise tööle asumiseks algasid aga juba aasta varem: tuli välja töötada tehnilised lahendused kodukontori tarbeks ja kaasata tiim.

„Tööle asumine panka oli pikk protsess, aga lõpptulemus on olnud mulle kõigiti positiivne. Mind võetakse võrdväärselt teiste töötajatega. Alguses oli muidugi keeruline sisse elada, kuid mind toetati igatpidi. Korraldati mitmeid väljaõppeid ning juhendati asjades, milles polnud mul piisavalt vilumust ja teadmisi,“ kirjeldas Meelis. „Töötamine on andnud mulle kindlustunde tuleviku ees. Olen aastase poja isa ja arusaadavalt on mul suur soov kindlustada oma pojale ja perele ilus elu.“

Kuidas kaasame erivajadusega inimesi?

Meie kogemus on näidanud, et erivajadustega inimesed võivad tööle kandideerides rohkem kahelda, kas nad on antud ametikohale sobivad. Selleks, et erivajadustega inimesi kandideerima julgustada, peame vajalikuks nendeni jõudmist ning Swedbankis töötamise võimaluste tutvustamist. Selleks teeme aktiivset koostööd erinevate organisatsioonidega, näiteks Töötukassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja ülikoolidega.

Ühe tegevusena korraldame spetsiaalselt erivajadustega inimestele suunatud töövarjunädalat, mille käigus on neil võimalus tutvuda erinevate valdkondade tööga – IT, klienditeenindus kontorivõrgus ja nõustamiskeskuses, kindlustus, personal ja lepingute ettevalmistus. Kahe aasta jooksul on töövarjunädalast Tallinnas ja Tartus osa võtnud 20 inimest ning oleme neilt saanud positiivset tagasisidet. Töövarjunädala tulemusena on meie juurde tööle asunud kolm inimest.

Samuti peame tähtsaks karjäärikogemuse jagamist erivajadustega laste koolides – Herbert Masingu Kool, Heleni kool, Kosejõe kool.

Kas erivajadus = puue = vähenenud töövõime?

Erivajadusega inimesest rääkides peame silmas isikud, kelle arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha kohandusi keskkonnas või töökorralduses. „Erivajadus ei tulene ainult terviseprobleemidest – näiteks ka erakordne andekus või erinev kultuuriline taust võivad olla erivajadused,“ sõnas Swedbanki personalijuht Ülle Matt ning lisas, et erivajadusega ei kaasne alati puuet ja töövõime langust. „Näiteks erakordselt andekas inimene, kelle töövõime võib olla isegi tavapärasest suurem.“

Puue tähendab, et inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise funktsiooni kaotust või kõrvalekallet, mis erinevate keskkondlike takistustega koostoimes tõkestab tal teistega võrdsetel alustel ühiskonnaelus osalemist. Puue võib olla kaasasündinud või mõne trauma või terviseprobleemi põhjustatud. Sageli kaasneb puudega ka töövõime vähenemine, aga mitte alati.

Töövõime vähenemine tähendab olukorda, kus inimese töötamine on puudest või terviseprobleemis tulenevalt osaliselt takistatud. Töövõime langus ei tähenda tingimata diagnoositud puuet. Näiteks mõjutab oluliselt töövõimet sügav depressioon, aga tegemist ei ole puudega.

Swedbanki Mitmekesisuse Akadeemia üritustesari on mõeldud kõigile, kes soovivad oma ettevõttes tegeleda mitmekesisuse valdkonna arendamisega. Jagame Swedbanki mitmekesisuse-alaseid teadmisi ja parimaid praktikaid. Usume, et meie praktikast on kasu ka teistele ettevõtetele ja tööandjatele.

13. mail toimub juba järgmine tasuta veebipõhine Mitmekesisuse Akadeemia seminar – stereotüüpne mõtlemine ning mõttevildakused.

Seminaril viime läbi praktilisi harjutusi, mis aitavad meil märgata stereotüüpset mõtlemist, räägime sellest, mida tähendab stereotüüpne mõtlemine värbamisel ning mis on mõttevildakused ning kuidas nende märkamisel hakata enda mõtlemist juhtima.
Seminaril osalemiseks registreeri palun enda huvi siin ja me saadame veidi enne sündmust Sulle osalemiseks lingi.

Märksõnad: Mitmekesisus, Seminar