Avalehele
Kuidas tunnustada nii, et see inimest edasi aitaks?

Kuidas tunnustada nii, et see inimest edasi aitaks?

22.06.2017

Tihtipeale tundub justkui eestlased ei oska pühendujaid märgata ja komplimente teha. Kuidas üldse inimest tunnustada nii, et see teda aitaks ja kuidas tunnustust vastu võtta? Vastused annab Psühhobussi eestvedaja Kadri Raag.

Koos eduga käivad kaasas ka kiitused ja komplimendid, mis motiveerivad edasi pingutama. Samas on komplimente vahel keeruline vastu võtta.

Komplimenti saades ollakse dilemma ees: kas heade sõnadega nõustuda või vältida nõustumisel tekkivat enesekiitust.

Vastakad tunded komplimente saades on normaalsed, kuna kiitus võib toimida ka laituse või mõjutusvahendina. Näiteks võib ülemus teiste ees kiita inimest, kes parasjagu ruumis ei viibi, näidates nõnda, et kohalolijad on valesti käitunud. Samamoodi võib patsient kiita arstil olles enda eelmist arsti, eesmärgiga jätkata sama eduka raviga.

Kuidas tulemuslikult kiita?

Selleks, et kiitmisel oleksid kõige paremad tagajärjed, tuleb tähelepanu juhtida inimese pingutusele. Mueller ja Dweck (1999) tegid õpilastega rea katseid. Kõigepealt tegid lapsed ära lihtsamad ülesanded ning nad said kiitust, kas pingutuse või tark olemise eest.

Need, keda kiideti tark olemise eest, olid rohkem saavutustele, mitte õppimisele orienteeritud. Intelligentsuse kiitmine viis väiksemale ülesandel püsivusele. Samuti pidasid intelligentsuse eest kiitust saanud õpilased tarkust muutumatuks omaduseks. Neid, keda kiideti pingutamise eest, pidasid ennast aga õppimisvõimelisemaks.

Kui õpilased sooritasid hiljem keerulist ülesannet, kus tagasisideks anti kõigile 5 punkti 10st, siis tarkuse eest kiitust saanud lapsed tundsid end läbikukkununa ega soovinud neid ülesandeid enam teha.

Protsessi ja pingutuse eest kiidetud lapsed nautisid tööd ning tahtsid rasket ülesannet isegi koju kaasa võtta, et seda seal edasi lahendada.

Seega tuleb komplimente tehes kindlasti tähele panna seda, mida täpsemalt kiidetakse ning suunata tähelepanu rohkem pingutusele, kui inimese kaasasündinud omadustele.

Kuidas tunnustust vastu võtta?

Vahel võib olla raske komplimenti vastu võtta. Isegi kui on kiidetud vaeva ja pingutust. Selleks, et komplimendiga toime tulla, võivad inimesed tunnustuse endalt teistele lükata.

Selleks, et heast komplimendist kasu oleks, peab kompliment sobima kiituse saaja minapildiga. Kui inimesel on madal enesehinnang, siis on raske kiitust vastu võtta, kuna kompliment ei haaku sellega, mida kiituse saaja endast arvab.

Seega kiitust jagades tuleb kiita inimese pingutust, mitte seda, kui tark, ilus või tubli ta on. Samuti tuleb kasuks teadmine kiidetava enesehinnangu kohta ning korrigeerida oma komplimenti selliseks, mida tal oleks kergem vastu võtta.

Märkame pühendujat! Tunnusta oma tuttavat, lähedast või kolleegi!