Avalehele
Tööpuudus jõuab tippu sügisel

Tööpuudus jõuab tippu sügisel

  • Tööturu näitajad olid enne kriisi veel tugevad. Esimeses kvartalis ulatus tööpuudus vaid 5 protsendini.
  • Swedbanki prognoosi järgi saavutab tööpuudus oma tipu sügisel, kerkides umbes 15%ni.

 

Esimese kvartali tööturu näitajates koroonakriis veel ei kajastunud

Tööturu-uuringu viis Statistikaamet läbi jaanuarist märtsini, nii et selles koroonakriisi mõju veel ei avaldunud. Hõive kasvas esimeses kvartalis Statistikaameti andmetel aastatagusega võrreldes 9 tuhande inimese võrra. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes kerkis hõive teenindussektoris nii eestlastest kui mitte-eestlastest naiste seas ja just osa-ajaga palgatöötajate hulgas. Töötute arv suurenes vaid veidi, 35 tuhandeni. Tööpuudus ulatus esimeses kvartalis Statistikaameti andmetel 5 protsendini.

Tööpuudus hakkas märtsi lõpus kiiresti kasvama

Töötukassas registreeritud töötuid on praeguseks umbes 50 000 ehk 7% tööjõust. Lisaks neile sai üle 100 000 inimese riigilt töötasu hüvitist. Märgatav osa palgatoetuse saajatest kaotavad sügiseks ikkagi töö. Liikumine ja tarbimine on viimasel nädalal mõnevõrra hoogustunud ja piirangute järg-järguline lõdvendamine süstib nii ettevõtjatesse kui majapidamistesse optimismi. Kriisist taastumine tuleb siiski vaevaline. Inimesed kardavad nii oma tervise kui võimalike majandusraskuste pärast. Majanduse hoogu võtab maha ka eksporditellimuste vähesus. Swedbanki prognoosi järgi saavutab tööpuudus oma tipu sügisel, kerkides umbes 15%ni. Kõige rohkem saavad pihta turism, transport ja tööstus. Seejärel hakkab tööpuudus aga taas alanema. Järgmiseks aastaks prognoosib Swedbank 8-protsendilist tööpuudust.

Palgakasv peatub

Tööandjate jaoks on positiivne see, et vaba tööjõudu on rohkem. Täitmata ametikohtade arv on Töötukassa andmetel langenud aastaga umbes kolmandiku võrra, 4 tuhandeni.

Majandusraskused ja tööpuuduse tõus leevendavad palgasurvet. Esimeses kvartalis oli maksuameti järgi palgakasv veel küllaltki kiire, ligi 7 protsenti. Palgakasv peaks teises kvartalis aga oluliselt aeglustuma. Swedbanki prognoosi järgi tõuseb keskmine brutopalk sel aastal vaid 0,5%.

Märksõnad: Palgakasv, Palk, Tööpuudus