Avalehele
Robotmuruniiduki vargusest maja peale kukkunud puuni ehk Kuidas kaitsta suvekodu

Robotmuruniiduki vargusest maja peale kukkunud puuni ehk Kuidas kaitsta suvekodu

Suvi koputab vaikselt uksele ja paljud hakkavad maakoju kolimiseks juba kotte pakkima. Kas ja mille poolest erineb suvekodu kindlustamine päriskodu kindlustamisest? Kuidas kaitsta end olukordade eest, kui vargad jahivad õuel olevat robotmuruniidukit või muud väärtuslikku tööriista?

Suvilate ja maakodude omanikel on võimalik väga palju ise ära teha, et vältida nii vaimset stressi kui ka rahalist kahju. Swedbanki kodukindlustuse valdkonnajuht Liina Laks nendib, et maakoduses tuleb tihtipeale ette elektrikõikumisega seotud tehnikarikkeid, loodusjõudude tekitatud kahjusid, aga ka vargusi. Ootamatuid kulusid võib kaasa tuua ka naabri esitatud kahjunõue, kui tema vara on saanud suvilaomaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kannatada.

Kahju hilisem avastamine võib kulusid suurendada

Suvilas ja maakodus avastatakse kahjujuhtumid sageli viitega. Seetõttu võivad kahjuga kaasnevad kulutused olla oluliselt suuremad. “Näiteks meenub üks juhtum, kui inimene avastas suvilasse minnes, et sanitaarruumi reoveetoru oli lõhkenud. Kuna ta ei olnud suvilas pikalt käinud, oli lisaks algselt põrandat katnud reoveele tekkinud ka ulatuslik hallituse kiht,” räägib Laks. “Kuigi hallitus on kindlustustingimustes üldiselt välistus kui pikaajaline protsess, hüvitasime selle juhtumi korral siiski kahju, sest see oli tekkinud esialgselt toru purunemise, mitte hallituse tõttu.”

Samalaadne olukord võib juhtuda ka näiteks puu murdumise tõttu. „Mulluse oktoobritormi ajal oli hulk kahjusid seotud puude kukkumisega. Kui näiteks puu langeb suvilahoone peale ja lõhub selle katuse, kuid inimene ei satu mõnda aega suvilasse, võivad loodusnähtused, näiteks vihm hoonele lisakahju tekitada,” ütleb Laks. Ta meenutab ka üht aastatetagust suvilapõlengu juhtumit, kus päästeamet märkis tekkepõhjusena lahtise tuleallika kasutamise teadmata isikute poolt ning välistatud ei olnud ka süütamine. Paraku oli suvila omanik kahjujuhtumi toimumise ajal linnas. “Maja taastamise ning koduse vara ja abihoonete kahju oli tol ajal ligi 80 000 eurot. Kuna viimastel aastatel on hinnad tõusnud, oleksid sarnase juhtumi kahjusummad tänastes oludes oluliselt suuremad,” nendib Laks.

Kas suvila kindlustamine erineb päriskodu omast?

Loodusnähtuste vastu ongi oma kinnisvara keeruline kaitsta. Eelmisel aastal oli juhtumeid, kus majja lõi äike. Kui äike süütab majja lüües mõne eseme ajal, mil läheduses parajasti kedagi ei viibi, võib tekkinud tulekahju lõppeda väga suurte kahjudega, isegi kuni maja hävimiseni välja.

Ent kas suvila ja maakodu kindlustamisel on kokkuvõttes erisusi võrreldes tavakodu kindlustamisega? Laksi kinnitusel tasub kindlustuspakkujaid võrreldes tutvuda, kuidas suhtutakse mittepüsiva elukoha kindlustamisse. “Mõned kindlustusseltsid küsivad, kas tegu on püsiva elukohaga või mitte. Sõltuvalt kasutusviisist võib olla ka kindlustusmakse erinev,” selgitab Laks. Swedbank neid ei erista, vaid pakub sama hinnatasemega kindlustust nii püsivale elukohale kui ka suvilale. „Samuti ei ole meil suvilatele-maakodudele erinõudeid, vaid kehtivad täpselt samad põhimõtted nagu püsiva elukoha kindlustamisel,” lisab Laks.

Vargused on sagedased kindlustusjuhtumid

Suvi paneb inimesed rohkem liikuma, paraku kehtib see ka varaste kohta. “Kui majandusolud lähevad keerulisemaks, kasvab tavapäraselt ka varguste ja sissemurdmiste arv,” nendib Laks.

Maakodus suurel õuealal toimetades võib hoonete ümber toimuv jääda märkamatuks, kuid suvilates on tihti lukustamata esemeid, näiteks keset õue seisev muruniiduk või lapse ratas. Asjad, mis ei ole mõeldud püsivalt välitingimustes hoidmiseks, tuleks ööseks ja enda äraolekul paigutada lukustatud siseruumidesse. “Eelmise aasta suvel kasvas Ida-Harju politseijaoskonna andmetel Harjumaal rattavarguste arv ligi 70 protsenti,” nendib Laks. “Oluline on teada, et väljaspool kodu või suvilat kaasas olev ratas peab kindlustuskaitse saamiseks olema lukustatud rattahoidja või muu maaga püsivalt kinnitatud objekti külge juhul, kui see on nägemisulatusest väljas. Sellistel puhkudel aitab ratta varguse korral tekkinud kahju hüvitada kindlustuslepingusse valitav koduse vara kaitse,” selgitab Laks.

Hinda oma vara väärtust

Üha populaarsemaks on muutunud robotmuruniidukid – nende töö ongi aias muru niita, et inimene saaks minna suvilasse puhkama, mitte tööd tegema. Laksi kinnitusel katab Swedbanki kodukindlustus robotmuruniiduki varguse ka siis, kui see on enda äraolekul jäetud aeda tööd tegema. “Küll aga peab kindlustuslepingut sõlmides arvestama, et koduse vara kindlustussumma oleks piisava suurusega. Kodukindlustus hüvitab kindlustuskoha aias oleva vara 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast. See tähendab, et kindlustussummat valides tasub läbi mõelda suvila hoovis ja kõrvalhoonetes hoitava vara väärtus, olgu selleks aiatööriistad, hobivarustus või muu. Vajadusel tuleks koduse vara summat suurendada,” selgitab spetsialist.

Kokkuvõttes paneb Laks südamele, et kui linnakodust minnakse pikemaks ajaks suvilasse, või vastupidi, tasub lahkudes korralikult lukustada aknad-uksed ning panna ette ka aknakatted, et mitte varaste tähelepanu äratada.

Kui õnnetuses saab kannatada naabri vara

Suvekodus on sageli nii oma pere laste kui ka külaliste rõõmuks paigaldatud batuudid. Need aga kipuvad suurte tormidega lendu minema isegi siis, kui on vastavalt nõuetele kinnitatud. Nii võivad batuudid kahju tekitada oma varale või ka naabrite majadele või autodele. “Kodukindlustuse juurde on mõistlik valida ka vastutuskindluste kaitse, mis on oluline just selliste juhtumite korral, kui kahjustada saab naabrite või kellegi teise vara. Seega tasub ka vastutuskindlustuse summat valides hoolikalt läbi kaaluda, millist kahju võite tahtmatult naabritele põhjustada,” räägib Laks.

Tormidega võib lendu minna ka suvila katus või murduda aias mõni suurem puu, mis naabermajale kahju tekitab. Üha levinum on suvekodu omada linnas, näiteks kaasomandis oleva maja osana. Sellise kinnisvara korral võivad samuti naabrite vara kahjustada suur osa nimetatud juhtumitest, olgu selleks veeavarii või tuleõnnetus.